ZGODOVINA

Začetki podjetja SIP segajo v leto 1954, ko je bil v Šempetru ustanovljen Agroservis, ki je deloval kot zadružni obrtni obrat za vzdrževanje in popravilo kmetijske mehanizacije. Šest let kasneje se začne proizvodnja kmetijskih strojev in Agroservis se leta 1967 preimenuje v SIP, ki je predstavljal kratico za strojno industrijsko podjetje.

Pomembno prelomnico za podjetje je predstavljalo leto 1969, saj se je tega leta podjetje usmerilo v serijsko proizvodnjo kmetijske mehanizacije ter počasi pričelo opuščati preostalo proizvodnjo.

Pravi razcvet na področju raziskav in razvoja se je zgodil v sedemdesetih letih. Razvoj strojev je potekal z lastnim znanjem in izkušnjami ter s patentiranimi tehnološkimi rešitvami. V tem času se je podjetje močno izvozno naravnalo in SIP se je povzpel med prepoznavne proizvajalce kmetijske mehanizacije v Evropi.

V osemdesetih letih se je SIP že uvrstil med vidnejše evropske proizvajalce priključne kmetijske mehanizacije. V začetku devetdesetih je tudi SIP, kot večina slovenskih proizvodnih podjetij, preusmeril prodajo svojih strojev na zahodnoevropske trge.

Na prelomu tisočletja SIP predstavi inovativne zasnove strojev za košnjo, obračanje in zgrabljanje krme. Stroji postajajo vse večji in dosežejo delovno širino 15 m. V tem obdobju poteka tudi celovita prenova blagovne znamke.

ZGRABLJALNIK SONČEK, 1967

Prvi kmetijski stroj blagovne znamke SIP in ob njem prvi direktor podjetja  g. Albin Rehar, ki je iz prejšnje službe v livarski tovarni s seboj prinesel marsikatero neuresničeno idejo. Pod njegovim vodstvom je leta 1961 Agroservis začel spreminjati svojo panogo iz servisne v proizvodno.

Pričela se je proizvodnja strojev za obiranje hmelja, kar je odprlo 130 novih delovnih mest. Leta 1967 se je Agroservis preimenoval v SIP in že isto leto je bil predstavljen prvi stroj za spravilo travinja, zgrabljalnik Sonček.

TRAČNI ZGRABLJALNIK FAVORIT 220

V letu 1969, SIP pod vodstvom novega direktorja g. Leopolda Rajha podpiše koorperacijsko pogodbo z avstrijskim podjetjem. To je podjetju zagotovilo takojšnje izvozne posle obenem pa se iz obrtne dejavnosti preusmeri v industrijsko proizvodnjo kmetijske mehanizacije.

Začne se industrijska serijska proizvodnja tračnih obračalnikov in samonakladalnih prikolic.

SAMONAKLADALNE PRIKOLICE, 1971

SIP je prvo samonakladalno prikolico proizvedel leta 1971 in znamenite rdeče SIP prikolice so v uporabi še danes.

PRVA PROIZVODNA HALA, 1973

V sedemdesetih letih so bile izpeljane številne investicije v gradnjo in širjenje proizvodnih obratov in leta 1973 je bila zgrajena nova proizvodna hala v izmeri 8400 m2.

PRVA BOBNASTA KOSILNICA, 1975

V prvem desetletju delovanja je SIP pridobil licenco Piet Zweegers za proizvodnjo bobnastih kosilnic in silažnih kombajnov. Leta 1975 je tako predstavil prvo bobnasto kosilnico.

VRTAVKASTI ZGRABLJALNIK, 1979

SIP-ov vrtavkasti zgrabljalnik VZ 280 je bil lansiran leta 1979. Bil je prvi, opremljen z inovativno rešitvijo varovanja vzmetnih prstov proti izgubi.

PATENTIRAN DVOROTORSKI ZGRABLJALNIK ZA STRANSKI ZGRABEK

Leta 1982 je bil patentiran prvi dvorotorski zgrabljalnik za stranski zgrabek.

STRANSKA KOSILNICA BRK 2050

Nova bočna kosilnica BRK 2050 z dvema metroma delovne širine je bila 1983 predstavljena na sejmu v Novem Sadu.

PRVA ROTACIJSKA KOSILNICA Z GNETILNIKOM, 1987

V osemdesetih se je začel razvoj bočnih rotacijskih kosilnic in leta 1987 je bila razvita prva rotacijska kosilnica z gnetilnikom RKG 1650.

PRVA PRENOVA BLAGOVNE ZNAMKE, 1992

V devetdesetih se je zgodila prva prenova blagovne znamke. SIP je v svojem logotipu začel uporabljati detajl, ki je opisoval Mit o Zevsu in Evropi, ki je bil povezan z odkritjem ostankov rimske nekropole v Šempetru.

Poteka preobrazba proizvodnega programa ter širitev na svetovne trge. Nekatere serije strojev so bile takrat razvite v zeleni barvi, vendar je na koncu vseeno prevladala rdeča barva, ki je postala prepoznavna barva podjetja.

OBRAČALNIK SPIDER S ŠESTIMI VRTAVKAMI, 2000

Na prelomu tisočletja SIP predstavi nove in inovativne rešitve za košnjo, obračanje in zgrabljanje krme.

Stroji postanejo večji in dosežejo delovno širino 8 m.

INOVATIVNE REŠITVE ZGRABLJANJA, 2004

V letu 2004 SIP pridobi patent za tandem podvozje pri eno- in dvorotorskih zgrabljalnikih s čimer je bilo omogočeno boljše prilagajanje podlagi.

Istega leta so se na zgrabljalnikih začeli vgrajevati modularni rotorji. Podjetje se v tem času udeležuje številnih sejmov in predstavitev doma in po svetu.

KOSILNA KOMBINACIJA BIG LASER, 2004

Nova kosilna kombinacija je bila opremljena s hidropnevmatskim vzmetenjem in je omogočala boljše prilagajanje podlagi med košnjo.

PRENOVA BLAGOVNE ZNAMKE, 2013

Po letu 2008 se začne celovita prenova blagovne znamke. SIP dobi novo podobo v rdeči, črni in antracit kombinaciji, z belimi napisi.

Uveljavi se filozofija ROBUSTNOSTi, s čimer so v eni besedi zajete poglavitne lastnosti strojev, ki so vzdržljivost, učinkovitost in uporabnost.

NAJVEČJI STROJI ZA SPRAVILO TRAVINJA NA SVETU

SIP se pojavlja na vseh večjih sejmih kmetijske mehanizacije po svetu in s kakovostno izdelavo strojev še povečuje svojo prepoznavnost.

V tem obdobju lansira profesionalne stroje za spravilo travinja s 15 metri delovne širine. Kosilna kombinacija SILVERCUT 1500 T tako postane največja kosilna kombinacija na svetu.

RAZVOJ NAPREDNIH TEHNOLOGIJ

Razvijamo napredne in inovativne tehnologije za specifične potrebe uporabnikov in jim tako omogočamo spravilo krme najvišje kakovosti.

Poiščite trgovca

Pošljite povpraševanje

Naroči se na SIPinformER

Podatki na spletni strani in v vseh dokumentih na njej so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak podatkov. Za uradno ponudbo se obrnite na vašega prodajalca.