HISTORIE

Počátky společnosti SIP sahají do roku 1954, kdy byl v Šempeteru založen Agroservis jako družstevní řemeslný závod na údržbu a opravy zemědělských strojů. O šest let později byla zahájena výroba zemědělských strojů a v roce 1967 byl Agroservis přejmenován na SIP.

Rok 1969 byl pro podnik důležitým zlomem, neboť právě v tomto roce se podnik přeorientoval na sériovou výrobu zemědělských strojů a pomalu začal postupně ukončovat ostatní výrobu.

Skutečný rozmach v oblasti výzkumu a vývoje nastal v 70. letech. Stroje byly vyvíjeny s využitím vlastního know-how a patentovaných technologických řešení. V tomto období se společnost silně orientovala na export a SIP se zařadila mezi přední výrobce zemědělských strojů v Evropě.

V osmdesátých letech již SIP patřil k předním evropským výrobcům zemědělských přídavných zařízení. Na počátku 90. let 20. století společnost SIP, stejně jako většina slovinských výrobních podniků, přesunula prodej strojů na západoevropské trhy.

Na přelomu tisíciletí představila společnost SIP inovativní konstrukce pro sečení, shrnování a hrabání píce. Stroje se zvětšily a dosáhly pracovního záběru 15 m. V tomto období dochází také ke kompletnímu rebrandingu.

SHRNOVAČ SONČEK, 1967

V roce 1958 nastoupil do společnosti pan Albin Rehar, který si ze svého předchozího působení ve slévárně přinesl spoustu nezrealizovaných nápadů. Pod jeho vedením změnil Agroservis v roce 1961 svou činnost ze servisu na výrobu. Výroba zařízení na sklizeň chmele přinesla 130 nových pracovních míst. Později se společnost Agroservice v roce 1967 přejmenovala na SIP. Ve stejném roce byl do výroby zaveden první stroj na sklizeň chmele – shrnovač Sonček.

PÁSOVÝ SHRNOVAČ FAVORIT 220, 1968

V roce 1963 podepsala společnost dlouhodobý kontrakt o spolupráci při výrobě s rakouskou společností, což umožnilo přechod na průmyslovou výrobu. Další významná smlouva o spolupráci byla uzavřena se švýcarskou společností.

V této době začala sériová výroba pásových shrnovačů a samonakládacích vozů.

NAKLÁDACÍ VOZY, 1971

První nakládací vůz byl vyroben v roce 1971 a stal se nejreprezentativnějším výrobkem společnosti SIP 70. let minulého století. Mnoho z nich se stále používá dodnes.

PRVNÍ VÝROBNÍ HALA, 1973

Původní dílna již brzy přestala změněnému a rozšířenému výrobnímu sortimentu stačit. V důsledku toho byla v roce 1973 postavena nová výrobní hala o velikosti 8 400 m2. Počet zaměstnanců v roce 1973 byl téměř 300.

PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA, 1975

V prvním desetiletí působení na trhu získala společnost SIP licenci Piet Zweegers na výrobu bubnových sekaček a silážních kombajnů.

První bubnová sekačka byla představena v roce 1975.

ROTOROVÝ SHRNOVAČ, 1979

Rotorový shrnovač VZ 280 začala společnost SIP vyrábět v roce 1979. Jednalo se o první shrnovač vybavený inovativním řešením na ochranu před ztrátou pružinových prstů.

PATENTOVANÝ BOČNÍ SHRNOVAČ, 1982

V roce 1982 si společnost SIP nechala patentovat první dvojitý boční rotorový shrnovač na trhu.

BOČNÍ ŽACÍ STROJ BRK 2050

Nový boční žací stroj BRK 2050 s pracovním záběrem 2 m na veletrhu v srbském městě Novi Sad v roce 1983.

PRVNÍ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM, 1987

Vývoj bočního rotorového žacího stroje byl zahájen v 80. letech minulého století a v roce 1987 by vyvinut první rotorový žací stroj s kondicionérem RKG 1650.

PRVNÍ REBRANDING, 1990

K prvnímu rebrandingu došlo v 90. letech minulého století. Společnost SIP začala ve svém logu používat detail z báje o bohu Diovi a Europě, který je spojován s objevením pozůstatků římské nekropole Šepmeter.

Probíhá přeměna výrobního programu a rozšíření prodeje na světové trhy.

Některé řady strojů byly v té době vytvořeny v zelené barvě, ale nakonec stále převažuje červená, která se stala charakteristickou barvou společnosti.

ROTOROVÝ OBRACEČ SPIDER SE 6 ROTORY, 2000

Na přelomu tisíciletí představuje společnost SIP nová a inovativní řešení pro žací, rozmetací a shrnovací operace.

Stroje se stále zvětšují a dosahují pracovní šířky 8 m.

6rotorový obraceč SPIDER 800 s pracovním záběrem 8 m byl na trh uveden v roce 2000.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ SHRNOVÁNÍ, 2004

V roce 2004 získala společnost SIP patent na tandemový podvozek pro jedno- a dvourotorové shrnovače, který umožnil zlepšení průjezdnosti v terénu.

Ve stejném roce se začaly na shrnovače montovat modulární rotory. V té době se společnost zúčastnila četných veletrhů a předvádění doma i po celém světě.

ŽACÍ KOMBINACE BIG LASER, 2004

Nová žací kombinace byla vybavena hydropneumatickým zavěšením kol a zajistila zlepšení průjezdnosti v terénu a snadné ovládání.

REBRANDING, 2013

Po roce 2008 začala kompletní přeměna značky SIP. Značka SIP dostala nový vzhled v kombinaci červené, černé a antracitové barvy s bílými popisky.

Byla přijata filozofie ROBUSTNOSTI, která jedním slovem vystihuje klíčové vlastnosti strojů: dlouhá životnost, účinnost a snadné ovládání.

NEJVĚTŠÍ STROJE NA SKLIZEŇ TRAVNÍHO POROSTU NA SVĚTĚ

Společnost SIP se prezentuje na všech významných veletrzích zemědělské techniky po celém světě a zviditelňuje se výrobou kvalitních strojů.

V tomto období začala vyrábět profesionální stroje na sklizeň travních porostů s pracovním záběrem 15 m.

Žací kombinace SILVERCUT 1500 T se tak stala největším žacím strojem na světě.

POKROČILÝ TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ

Vyvíjíme pokročilé a inovativní technologie, které splňují specifické potřeby našich zákazníků a umožňují jim sklízet píci nejvyšší kvality.

Vyhledání prodejce

Získat nabídku

Přihlásit se k odběru SIPinformER

Informace uvedené na webových stránkách a ve všech dokumentech na webových stránkách mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změny a chyby v informacích. Pro oficiální cenovou nabídku se prosím obraťte na svého prodejce.