20242023202220212020

SIP Lab svetuje: Kateri gnetilnik izbrati?

Podjetni kmet, 7. January 2024, Author: Maruša Kraševec, Photo: SIP Šempeter d.d. V podjetju SIP, ki se je na trgu kmetijske mehanizacije uveljavil kot specialist za spravilo travinja, morajo zaposleni …

Kaj je najnujneje za stroje pred in med sezono ter po njej?

Podjetni kmet, 7. January 2024, Avtor: Benjamin Žgank, Foto: SIP Šempeter d.d.   Čeprav se zdi, da je skrb za stroje samoumevna in da kmetje to redno počnejo, realna situacija …

Ohranite krmo čisto

Za pridelavo čiste krme je poleg previdnosti pri spravilu, ključnega pomena kmetijska mehanizacija. Le-to je potrebno izbrati glede na potrebe v povezavi z zahtevnostjo kmetijskih zemljišč, od manjših, razdrobljenih parcel …

Preprečite vnos pepela v krmo

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen je iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, …

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SPRAVILO LUCERNE

Lucerna je v sodobnem kmetijstvu pomembna in dragocena poljščina, ki pomembno prispeva k živinoreji in trajnostnim kmetijskim praksam. Znanstveno se imenuje Medicago sativa in je večletna cvetoča rastlina iz družine …

S HITRIM VENENJEM DO KAKOVOSTNE KRME

Hitro venenje in čim krajši čas sušenja je ključnega pomena za pridelavo kakovostne krme. S pravočasnim raztrosom in optimalnim obračanjem krme lahko zmanjšamo izgube hranilnih snovi in skrajšamo čas sušenja …

KOŠNJA DOPOLDNE ALI KOŠNJA POPOLDNE?

Eno izmed zanimivih vprašanj pri spravilu krme je ali kositi dopoldne ali popoldne. Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj imata tako košnja dopoldne kot košnja popoldne svoje prednosti in …

TUDI RASTLINE DIHAJO

Rastline spadajo med avtotrofne organizme, kar pomeni, da si vse snovi, ki jih potrebujejo za preživetje lahko zagotovijo same iz okolja. Dva glavna, nasprotujoča si in obenem soodvisna procesa, ki …

KOŠNJA

Pravočasna spomladanska oskrba travnikov omogoča hitrejšo rast travinja in zgodnejšo košnjo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na hranilno vrednost voluminozne krme je faza razvoja rastline v času košnje.       …

PRIPRAVA STROJEV NA SEZONO SPRAVILA

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delovanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nujno opravilo. ! Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo obrabne dele ter stanje hidravličnega …

PRIPRAVA TRAVINJA NA SEZONO KOŠNJE IN SPRAVILA

BRANANJE IN VALJANJE   Pravočasna spomladanska oskrba travinja je pomembna za pridelavo kakovostne voluminozne krme ter uspešno prirejo mleka in mesa. V obdobju vegetacije je travinje izpostavljeno številnim dejavnikom, ki …

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter tako …

12

Poiščite trgovca

Pošljite povpraševanje

Naroči se na SIPinformER

Podatki na spletni strani in v vseh dokumentih na njej so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak podatkov. Za uradno ponudbo se obrnite na vašega prodajalca.