ZGODOVINA

ZGODOVINA

Zgodovina

 

Začetki SIP-a segajo v leto 1954, ko je bila ustanovljena Agroservisna delavnica za vzdrževanje in popravilo kmetijske mehanizacije. Vzporedno s to dejavnostjo se je postopoma začela uvajati tudi proizvodnja kmetijskih strojev.

 

Zgrabljalnik SONCE (letnik 1962)

                  

Leta 1967 se je Agroservis preimenoval v SIP. Pomembno prelomnico za podjetje je predstavljalo leto 1969, saj se je tega leta podjetje usmerilo v serijsko proizvodnjo kmetijske mehanizacije ter počasi pričelo opuščati preostalo proizvodnjo.

 

Pravi razcvet pa je podjetje doseglo v sedemdesetih letih. V tem času so bile izpeljane številne investicije v gradnjo in širjenje proizvodnih obratov, nove stroje, nakup licenc in postopno razvojno osamosvajanje. Končni rezultat so bili stroji razviti z lastnim znanjem in izkušnjami.

 

 

V osemdesetih letih se je SIP že uvrstil med vidnejše evropske proizvajalce priključne kmetijske mehanizacije. V začetku devetdesetih je tudi SIP, kot večina slovenskih proizvodnih podjetij, preusmeril prodajo svojih strojev na zahodnoevropske trge.

 

 

 

SIP DANES IN V PRIHODNOSTI


SIP iz zraka, med magistralno cesto in železnico ter v neposredni bližini avtoceste

 

             

SIP je proizvajalec kmetijske mehanizacije predvsem za košnjo, obračanje, zgrabljanje in spravilo trave, obiranje in siliranje koruze ter za trosilnike hlevskega gnoja. Proizvodno-prodajni program pa obsega tudi mline za koruzo. Poleg kmetijske mehanizacije pa SIP prodaja tudi storitve KTL in praškastega lakiranja peskanja ter laserskega razreza kovin.

 

Dejavnost opravljamo na eni lokaciji v Šempetru v Savinjski dolini na skupnem prostoru, ki meri 78.955 m2 od tega je 33.801 m2 pokritih površin.