SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Podpora / SIPovi UPORABNI NASVETI

SIP Lab svetuje: Kateri gnetilnik izbrati?

Podjetni kmet, 7. January 2024, Author: Maruša Kraševec, Photo: SIP Šempeter d.d.   V podjetju SIP, ki se je na trgu kmetijske mehanizacije uveljavil kot specialist za spravilo travinja,...

Kaj je najnujneje za stroje pred in med sezono ter po njej?

Podjetni kmet, 7. January 2024, Avtor: Benjamin Žgank, Foto: SIP Šempeter d.d.   Čeprav se zdi, da je skrb za stroje samoumevna in da kmetje to redno počnejo, realna situacija mnogokrat ni...

Ohranite krmo čisto

Za pridelavo čiste krme je poleg previdnosti pri spravilu, ključnega pomena kmetijska mehanizacija. Le-to je potrebno izbrati glede na potrebe v povezavi z zahtevnostjo kmetijskih zemljišč, od...

Preprečite vnos pepela v krmo

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen je iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, in mineralov,...

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SPRAVILO LUCERNE

Lucerna je v sodobnem kmetijstvu pomembna in dragocena poljščina, ki pomembno prispeva k živinoreji in trajnostnim kmetijskim praksam. Znanstveno se imenuje Medicago sativa in je večletna...

S HITRIM VENENJEM DO KAKOVOSTNE KRME

Hitro venenje in čim krajši čas sušenja je ključnega pomena za pridelavo kakovostne krme. S pravočasnim raztrosom in optimalnim obračanjem krme lahko zmanjšamo izgube hranilnih snovi in...

KOŠNJA DOPOLDNE ALI KOŠNJA POPOLDNE?

Eno izmed zanimivih vprašanj pri spravilu krme je ali kositi dopoldne ali popoldne. Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj imata tako košnja dopoldne kot košnja popoldne svoje prednosti in...

TUDI RASTLINE DIHAJO

Rastline spadajo med avtotrofne organizme, kar pomeni, da si vse snovi, ki jih potrebujejo za preživetje lahko zagotovijo same iz okolja. Dva glavna, nasprotujoča si in obenem soodvisna procesa, ki...

KOŠNJA

Pravočasna spomladanska oskrba travnikov omogoča hitrejšo rast travinja in zgodnejšo košnjo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na hranilno vrednost voluminozne krme je faza razvoja rastline v...

PRIPRAVA STROJEV NA SEZONO SPRAVILA

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delovanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nujno opravilo. ! Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

PRIPRAVA TRAVINJA NA SEZONO KOŠNJE IN SPRAVILA

BRANANJE IN VALJANJE   Pravočasna spomladanska oskrba travinja je pomembna za pridelavo kakovostne voluminozne krme ter uspešno prirejo mleka in mesa. V obdobju vegetacije je travinje...

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter...