Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Podpora / SIPovi UPORABNI NASVETI

KOŠNJA

Pravočasna spomladanska oskrba travnikov omogoča hitrejšo rast travinja in zgodnejšo košnjo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na hranilno vrednost voluminozne krme je faza razvoja rastline v...

PRIPRAVA STROJEV NA SEZONO SPRAVILA

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delovanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nujno opravilo. ! Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

PRIPRAVA TRAVINJA NA SEZONO KOŠNJE IN SPRAVILA

BRANANJE IN VALJANJE   Pravočasna spomladanska oskrba travinja je pomembna za pridelavo kakovostne voluminozne krme ter uspešno prirejo mleka in mesa. V obdobju vegetacije je travinje...

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter...

S HITRIM VENENJEM DO KAKOVOSTNE KRME

Hitro venenje in čim krajši čas sušenja je ključnega pomena za pridelavo kakovostne krme. S pravočasnim raztrosom in optimalnim obračanjem krme lahko zmanjšamo izgube hranilnih snovi in...

Priprava strojev na spravilo travinja

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delo-vanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nuj-no opravilo. Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

PREPREČITE VNOS PEPELA V KRMO

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, in mineralov, ki...

KOŠNJA ZJUTRAJ ALI KOŠNJA POPOLDNE?

Eno izmed zanimivih vprašanj pri spravilu krme je, ali kositi zjutraj ali kositi popoldne. Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj imata tako košnja zjutraj kot košnja popoldne svoje prednosti...

ALI GNETILNIK UPORABLJATE PRAVILNO?

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Zaradi večjega razmerja med površino in volumnom in zaradi manjše...

Varovanje divjadi in ptic med košnjo

Travinje predstavlja habitat za različne vrste divjadi, ptic, glodavcev in insektov.  Zato moramo pri košnji v največji možni meri poskrbeti za varnost teh živali. Prav tako si v voluminozni...

2020-12 ZIMOVANJE AIR-7

Ključni koraki priprave pobiralnega zgrabljalnika SIP AIR na zimovanje

Ob koncu sezone je bistveno, kako pravilno pripraviti vaš stroj na zimovanje, da bo ta pripravljen, ko se bo sezona košnje ponovno pričela. Zmrzal, vlaga in mirovanje stroja so v zimskem času...

2020-11 SIP ZImovanje2-8_SPIDER

Kateri so ključni koraki priprave obračalnika na zimovanje?

Zmrzal, vlaga in mirovanje stroja so pozimi dejavniki, ki lahko, ob nepravilni pripravi stroja na zimovanje, drastično vplivajo na življensko dobo in vzdržljivost stroja, ko je sezona košnje in...