Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
SIP izobraževanja

IZOBRAŽEVANJE SIP PARTNERJEV

Pomemben del naše strategije je poleg prodaje kakovostnih strojev, zagotavljati kakovostno podporo vsem, ki se srečujejo z našimi stroji na terenu. To so tako trgovci kot serviserji, saj preko njih “SIP izkušnjo” dobijo tudi končni uporabniki naše mehanizacije.

 support@sip.si  | +386 3 70 38 732

On-line prijava na izobraževanje