Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ponedeljek, 15. 5. 2023, v Uradnem listu objavilo 28. javni razpis javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v višini 15 milijonov eurov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Vložitev vloge poteka od 6. junija 2023 do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.

V okviru javnega razpisa bo podprt nakup različne mehanizacije, med drugim tudi trosilnikov organskih gnojil. Več: RAZPIS

Izkoristite priložnost in preverite zalogo trosilnikov organskih gnojil SIP.

Kontakt: prodaja@sip.si