SIP ŠEMPETER, 28. 6.-1. 7. 2023

Vsako leto se konec junija v SIP-u zbere celotna prodajna ekipa, ki deluje tako na sedežu podjetja kot tudi v hčerinskih podjetjih po svetu. To leto se je tako zbralo več kot 20 posameznikov, ki aktivno delujejo na več kot 30 svetovnih tržiščih.

Namen srečanje je še pred koncem sezone preveriti aktualno dogajanje na posameznem trgu, deliti izkušnje med sodelavci in najti nove prodajne poti, ki bodo dosegle še večje število kmetov po celem svetu.

V SIP-u stremimo k večji učinkovitosti, doseganju boljše kakovosti in prilagodljivosti. Naš cilj je postati vodilni ponudnik za poklicne kmete in ponudnike storitev košnje ter priprave travinja za spravilo. Našo prodajno organizacijo sestavljajo lastna hčerinska podjetja na strateških, ključnih trgih ter mreža distributerjev in trgovcev na ostalih. Od leta 2016 smo ustanovili lastna prodajna podjetja v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji, na Poljskem in Hrvaškem.

Prodajno osebje ima na zahtevnem globalnem trgu težko delo. Vzpostavitev trgovske mreže prodajalcev kmetijske mehanizacije je dolgotrajen in zapleten proces, ki zahteva maksimalen trud in delovno vnemo vseh sodelavcev. Vsako hčerinsko podjetje nujno potrebuje podporo matičnega podjetja.

V SIP-u smo ponosni, da mednarodna ekipa na svetovnem tržišču deluje homogeno, z jasno zastavljeno vizijo ter načinom dela. Sodelavci so ob predstavitvi svojih dosežkov v tej sezoni izpostavili pomembnost sodelovanja z velikimi trgovci. Ti imajo urejene poslovne procese in razmerja do svojih partnerjev in so tisti, ki lahko SIP postavijo na najbolj vidno mesto na njihovem domačem trgu.