Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / LJUDJE IN ZAKULISJE LOGISTIKE IN SKLADIŠČA

LJUDJE IN ZAKULISJE LOGISTIKE IN SKLADIŠČA

Logistika pomeni začetek in konec znatnega dela našega proizvodnega procesa.

Sodobna in uspešna podjetja morajo svoje storitve in izdelke neprestano prilagajati spreminjajočim se zahtevam, potrebam in željam kupcev. Eden pomembnih dejavnikov uspeha podjetij je hitra prilagodljivost na spremembe v okolju. Veliko vlogo pri doseganju konkurenčne prednosti ima logistika, katere naloga je obvladovanje pretoka blaga in informacij ter usklajevanje časovnih, fizičnih in prostorskih potreb med pridobivanjem in porabo materialov, ter končno izdelavo strojev. Z dobro organizirano logistiko v podjetju lahko precej znižamo stroške poslovanja in s tem povečujemo konkurenčno prednost na trgu.

Organizacija logistične funkcije je precejšen izziv, saj se mora neprestano prilagajati (danes še posebej kaotičnim) razmeram na trgu. Prilagajati se mora dogajanju na trgu prevozništva, nabave in prodaje, pa tudi političnim situacijam na posameznih delih za podjetje pomembnega trga.

V SIPu smo logisti locirani tako rekoč na zadnjem delu tovarne. V logistiki nas je zaposlenih 18. Oddelek je razdeljen na štiri področja, za katera skrbijo Domen Mogel, ki je zadolžen za skladišče tehničnega blaga in rezervnih delov, Domen Sitar skrbi za skladišče gotovih izdelkov in dodatne opreme, Matko Robert vodi metalurgijo in Milojka Pirš Jerman carinsko službo, glava naše družine pa je Mirjana Pikl.

 

V logistiki se ne da delati na zalogo, pa tudi z zamudo ne. Odvisnost drugih oddelkov SIPa od logistike ne dopušča, da en dan nekega dela ne opravimo: če na primer ne izvedemo priprave za proizvodnjo, bo proizvodnja obstala; če ne bomo nalagali kamionov, bodo stranke seveda nezadovoljne; če ne bomo odposlali paketov rezervnih delov, kupci ali celo končni uporabniki, ne bodo mogli izvesti zanje nujnega dela in spet bi imeli nezadovoljne stranke; če ne bi takoj razložili kamiona, bi bili nezadovoljni vozniki, ki marsikdaj stresejo jezo na skladiščnike, ker se vsem mudi naprej. Skratka, vse aktivnosti so del verige in povezane med sabo.

 

V logistiki torej skrbimo, da delo poteka nemoteno: da zadolženi pravočasno pripravijo material za proizvodnjo, drugi poskrbijo, da so naloženi vsi kamioni. Del ekipe skrbi, da je material prevzet natančno in pravilno. Spet drugi nabirajo, deklarirajo in pakirajo pakete za naše kupce. Za vse dokumente skrbijo dekleta v pisarni, kjer je stičišče vse dokumentacije. Vsak dan skrbimo za knjižbe prevzemov tehničnega materiala, rezervnih delov, gotovih izdelkov, dodatne opreme. Pripravljamo dokumente za izdajo materiala v proizvodnjo, za rezervne dele, za naklad kamionov, prejete dobavnice opremimo s podatki, ki jih potrebuje skladiščnik, opravimo različne preknjižbe iz drugih skladišč, knjižimo vračila elementov, ki so demontirana s strojev, zaključujemo dobavnice gotovih izdelkov, rezervnih delov, pripravljamo poštne tovorne liste, izdajamo račune, carinimo, spremljamo predajo strojev iz priprave pred odpremo, vnašamo podatke v tabele za spremljanje, naročamo prevoze po Sloveniji, tujini in likvidiramo račune.  Sicer pa so večje obremenitve v logistiki vedno ob koncih meseca, ko je odprem strojev veliko več kot druge dni, saj lovimo zadnje minute za odpreme v tekočem mesecu.

   

Na kratko lahko povzamemo, da ima logistika velik vpliv na poslovanje podjetja. Zato so investicije v logistiko, izobraževanje zaposlenih, nakup nove opreme, izboljšave informacijskega sistema in posodobitve skladišč potrebne in ustvarjajo pogoje za učinkovitejše logistične procese.