Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / KOŠNJA

KOŠNJA

Pravočasna spomladanska oskrba travnikov omogoča hitrejšo rast travinja in zgodnejšo košnjo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na hranilno vrednost voluminozne krme je faza razvoja rastline v času košnje.

 

Silvercut-side

 

 

Razvojna faza rastline v času košnje močno vpliva na ohranjanje in prebavljivost hranil v krmi. Največji delež beljakovin, sladkorjev, mineralov in ostalih hranilnih snovi se nahaja v listih trav in detelj. Z dozorevanjem rastlin se razmerje med listi in stebli spreminja oziroma zmanjšuje, povečuje pa se delež vlaknine in lignina v steblih zaradi česar se zmanjšuje hranilna vrednost krme.

Zgodnejša kot je košnja, mlajše so rastline, večja je vsebnost beljakovin vendar je skupni pridelek suhe snovi manjši. Skupne beljakovine z rastjo rastline sicer upadajo, skupna energija pa z rastjo še nekaj časa narašča in nato začne upadati. Razmerje primerno za dobro prirejo mleka in ugoden ekonomski rezultat je v fazi začetka latenja trav in v fazi brstenja detelj in lucerne. S košnjo rastlin v pravi fazi rasti nam razmerje med beljakovinami in energijo v rastlinah omogoča odlično hranilno vrednost krme, prav tako dosežemo želen pridelek suhe snovi.

 

Vir: RWA Slovenija,Tehnologija pridelovanja travinja, https://www.agrosaat.si/pridelovati-krmni-sirek-da-ali-ne/

 

S poznejšo košnjo bomo sicer pridobili na količini pridelane travne mase, vendar pa hranilna vrednost krme po fazi latenja močno upada. Povečana vsebnost vlaknine in lignina v rastlinah negativno vpliva predvsem prebavljivost krme in na ješčnost živali. S staranjem rastlin se zmanjšuje tudi vsebnost karotenoidov, med katerimi ima pomembno vlogo β-karoten, ki je prekurzor vitamina A in je močno povezan z reprodukcijo govedi.

Pri večkratnih odkosih in trajnem travinju je za obnovo travne ruše in kakovost naslednjega odkosa poglavitnega pomena višina košnje. Optimalna višina odkosa za trave je med 6 in 9 cm, pri čemer ohranimo zeleni del rastline, ki je potreben za asimilacijo. Če kosimo nižje se regeneracija rastline odvija preko korenin, kar podaljša čas obraščanja ruše. Zaradi počasnejše rasti trav to lahko vodi v prekomerno razraščanje plevelov v poletni vročini pa izpostavljenost izsušitvi.

S prenizko košnjo v krmo vnašamo zemljo, pesek ali kamenje in tako poslabšamo njeno kakovost. Pri višjem odkosu omogočimo kroženje zraka pod odkošenimi rastlinami in s tem bolj enakomerno sušenje, obenem pa se prepreči kontaminacija krme z zemljo in peskom. Pri travah, ki so namenjene samo enemu odkosu je višina odkosa sicer lahko nekoliko nižja vendar s tem tvegamo preveliko onesnaženost krme z zemljo in slabše venenje krme v nepredvidljivih spomladanskih razmerah.

 

SILVERCUT front1

Višina odkosa mora biti pri metuljnicah višja, in sicer med 8 in 10 cm, zaradi načina razraščanja in obnavljanja ruše, ki je precej drugačno kot pri travah. Značilno za metuljnice in predvsem za lucerno je, da ima razrastišče oz. glavo koreninskega sistema nekaj centimetrov nad ravnjo tal. Novi poganjki, ki poganjajo iz razrastišča, še nimajo razvite zadostne listne površine zato črpajo hranilne snovi iz korenin poleg tega pa so odvisni od asimilatov, ki jih ustvarijo listi na starejših poganjkih. Če kosimo prenizko in starejše poganjke odstranimo, je tudi razvoj novih poganjkov upočasnjen, zato tla niso dovolj hitro prekrita. Ob prezgodnji košnji novi poganjki še niso razviti dovolj dobro, ob prepozni košnji pa je težava, da novi poganjki segajo že nad višino odkosa kar pomeni, da jih tako zredčimo in poslabšamo trpežnost in obraščanje rastline. Pri lucerni je torej priporočljivo, da med dvema zaporednima odkosoma ne mine manj kot 35 dni in da novi poganjki v razrastišču merijo vsaj 2 cm.

 

S pravilno višino košnje, gladkim rezom in pravočasnim gnojenjem lahko ob ugodnih vremenskih razmerah dosežemo želeno število odkosov na sezono. Prav tako je pravilna košnja pomembna za kakovost spravljene krme, predvsem pa za optimalno obnovo travne ruše.

 

Ključne besede: sip, kmetijstvo, kmetijska mehanizacija, kmetijski stroji, kmetijska oprema, spravilo travinja, seno, travnik, košnja, diskaste kosilnice, obračalnik, zgrabljalnik, pobiralni zgrabljalnik

 

Viri.