SIP Šempeter v sodelovanju s podjetjem Sloga in Govedorejskim društvom Mirna Peč, vabi na predstavitev kmetijskih strojev SIP za spravilo travinja in traktorjev JOHN DEERE.

Se vidimo v nedeljo, 11. julija ob 13:00 na kmetiji Rupnik, Mali kal 5, Mirna Peč.

Vljudno vabljeni!