V sodelovanju s KGZ SLOGA in Govedorejskim društvom Mirna Peč, vas vabimo na demonstracijo spravila travinja s kmetijskimi stroji SIP in traktorji John Deere.

 

Se vidimo v nedeljo, 19. junija 2022 ob 13:00 na kmetiji Rupnik, Mali kal 5, Mirna Peč.