Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI, 30. mednarodni posvet o prehrani domačih živali

ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI, 30. mednarodni posvet o prehrani domačih živali

Veseli nas, da smo se lahko udeležili 30. mednarodnega znanstvenega posveta o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, ki je 17. in 18. novembra potekal v Hotelu Radin v Radencih.

Posvet je v sodelovanju s KGZS organiziral Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Na letošnjem jubilejnem posvetu so se zbrali strokovnjaki za rejo domačih živali iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije in predstavili zanimive raziskave in dognanja na področju prehrane, genetike in dobrega počutja rejnih živali. Nekaj tematik pa je bilo vezanih tudi na upravljanje z gnojevko in na agrofotovoltaiko.

Podjetje SIP se je posveta udeležilo kot sponzor pa tudi kot slušatelj. Proizvodnja strojev za spravilo travinja je namreč naša osnovna in edina dejavnost zato je spravilo kakovostne krme s travinja tudi naše osnovno vodilo.