Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delo-vanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nuj-no opravilo.

Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo obrabne dele ter stanje hidravličnega sistema na posameznih strojih. Preverimo ali je potrebna menjava olja in stroje namažemo na vseh mazalnih mestih.

Poleg pravilnih nastavitev višine odkosa in kosilnice, so ostra rezila poglavitnega pomena za dober odkos. Trava mora biti gladko odrezana in ne odtrgana. Odtrgana trava je zaradi večje površine in slabše ob-nove bolj izpostavljena okoljskim vplivom in okužbam. Pomembno je, da ima vsak disk dva noža in da so vsi noži enakomer-no obrabljeni. Ko se en rezalni rob izrabi, se nož lahko obrne in koristi drugi rezalni rob. Pri menjavi nožev bodite pozorni na smer vrtenja diskov. Pravilni položaj nožev je, da so usmerjeni v smeri vrtenja diska in da so gibljivo vpeti. Sistem QCS (quick change system) pri kosilnicah SILVERCUT DISC in DISC ALP omogoča hitro in enostavno menjavo nožev. S posebnim orodjem, ki je pritrjen na kosilnici lahko nože zamenjate tudi na travniku.

Tekočo in enakomerno košnjo lahko dosežemo le, če so vsi deli kosilnega grebena brez poškodb ali razpok. Preveriti je potrebno morebitno puščanje olja iz grebena ter spoje pod diski. Poškodovane ali prekomerno obrabljene diske je potrebno zamenjati. Da preprečimo vnos zemlje in peska v krmo je potrebno preveriti še stanje oziroma obrabljenost dodatnih drsnikov. Drsniki so namreč namenjeni preusmerjanju nečistoč pod kosilni greben s čimer se prepreči kontaminacija krme. Drsniki morajo biti debeline vsaj 2 mm, če je debelina manjša jih je potrebno zamenjati.

Potrebujete nasvete glede vzdrževanja stroja?
Strokovna in hitro odzivna SIP podpora je za vas na voljo preko e-pošte support@sip.si ali telefonske številke +386 3 70 38 732.

Preverite kardanske križe in namažite mazalna mesta na kardanih. V primeru kardanov s sklopko preglejte sklopko. Pri jermenskih pogonih pa preverite stanje in napetost jermenov. Namažite glavni sornik na ogrodju kosilnega grebena in sornike na rokah kosilnice ter vsa ostala mesta na kosilnici. Preverite mazanje krivulje r-torja pri zgrabljalnikih STAR ter namažite roke in ležajne cevi. Preverite nivo olja in količino poltekoče masti v gonilih strojev. Hidravlične cevi morajo biti nepoškodovane. Preveriti je potrebno tesnjenje hidravličnih cevi, hitrih spojk in hidravličnih valjev ter gonil.

Na kosilnici morajo biti vse zaščitne ponjave nepoškodovane, če izmet kamenja in palic ni preprečen lahko pride do poškodb stroja, traktorja ali oseb. Bodite pozor-ni tudi na razpoke in prekomerno obrabljenost pnevmatik ter obvezno preverite njihov tlak.