GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo

 1. da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo;
 2. da bomo na vašo zahtevo odpravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste to pisno sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.
 3. da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
 4. da ima kupec pred potekom 24 mesecev od začetka splošne garancije, pri pooblaščenem servisu,
  pravico prijaviti dodatno enoletno garancijo pod določenimi pogoji*.
 5. da garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije in v državah, kjer ima proizvajalec pooblaščen servis – EU in po svetu.

Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar se izkazuje z računom in potrjenim garancijskim listom.

Garancija preneha veljati zaradi:

 1. neupoštevanja navodil priloženih stroju in nenamenske rabe stroja;
 2. uporabe neustrezne kardanske gredi;
 3. malomarnega ravnanja s proizvodom ali preobremenitve, ki povzroči poškodbo;
 4. posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba;
 5. neuporabe originalnih rezervnih delov;
 6. poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe;
 7. poškodbe zaradi višje sile (poplave, požara, udarca strele, …).

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare sporočite:

 1. tip proizvoda in serijsko številko stroja;
 2. opis okvare;
 3. vaš točen naslov in kontakt.

Čas zagotavljanja servisiranja:

 1. je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele;
 2. prične šteti z dnem nakupa proizvoda in znaša 10 let.