Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / OBVESTILO O SOFINANFIRANJU PROJEKTOV

OBVESTILO O SOFINANFIRANJU PROJEKTOV

E-POSLOVANJE 2017-2018

V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 “E-POSLOVANJE 2017-2018”, smo uspešno kandidirali s prijavo in pridobili sofinanciranje izvedbe predlaganega projekta.

Javni razpis “E-POSLOVANJE 2017-2018” izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij (SPIRIT Slovenija) in sicer v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji. Na razpisu se je naše podjetje prijavilo s projektom “E-poslovanje SIP”. Prijava je bila uspešna in za izvedbo projekta smo prejeli sofinanciranje v višini 30.000,00 €.

Namen projekta je vzpostavitev ali nadgradnja več elementov elektronskega poslovanja podjetja. Cilj projekta je tako implementacija ukrepov na področju:

  • elektronske izmenjave med partnerji,
  • spletne strani za tuje trge
  • spletne trgovine
  • produktno-prodajnega videa in
  • krepitve kompetenc (usposabljanja).

Projekt bo predvidoma zaključen do 10.9.2018.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast”, prednostne naložbe: “Razvoj in izvajanje novih poslovni modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo”, specifičnega cilja: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP”.