SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / Obvestilo o sofinanciranju operacije »Nakup in vgradnja sončne elektrarne – 2570-23-701245«

Obvestilo o sofinanciranju operacije »Nakup in vgradnja sončne elektrarne – 2570-23-701245«

V družbi SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini smo v drugi polovici koledarskega leta 2023 pričeli s  postavitvijo  sončne elektrarne in jo priključili na omrežje 24. 11. 2023.

Za investicijo smo se  odločili zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje, saj predstavlja sončna elektrarna okolju prijaznejšo in trajnostno proizvodnjo električne energije.

Prijavili smo se  na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (Oznaka: JR SE OVE 2021) v okviru OP EKP 2014-2020.

Ministrstvo je odločilo, da smo  upravičeni do sofinanciranja upravičenih stroškov v višini 20 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov, ( sredstva so zagotovljena na proračunski postavki: PP 231501 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU, operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada).

 

SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini