SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / Ne spreglejte – javni razpis za mlade kmete – finančna podpora za začetek poti!

Ne spreglejte – javni razpis za mlade kmete – finančna podpora za začetek poti!

Dragi mladi kmetje!

Sanjate o uspešni kmetijski prihodnosti, a se soočate s finančnimi izzivi? Imamo odlično novico! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je namenilo več kot 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki so na voljo za vas, mlade kmete, stare do 40 let. To je priložnost, ki je ne smete zamuditi, če želite posodobiti ali razširiti svojo kmetijo.

Prijavite se med 29. avgustom in 21. septembrom!

Razpisna dokumentacija

Kaj lahko pričakujete od te izjemne priložnosti?

  1. FINANČNA PODPORA ZA ZAČETEK POTI: Nepovratna sredstva vam omogočajo, da zaženete kmetijsko dejavnost ali izboljšate obstoječo. Lahko se uporabijo za nakup novih strojev, izboljšanje infrastrukture, razvoj trajnostnih praks in še več.
  2. IZBOLJŠANA KONKURENČNOST: Z novimi investicijami lahko povečate produktivnost in konkurenčnost vaše kmetije. To vam bo pomagalo zgraditi trdno temelje za dolgoročni uspeh.
  3. TRAJNOSTNA KMETIJSKA PRAKSA: Spodbujamo trajnostno kmetovanje. S temi sredstvi lahko vlagate v okolju prijazne rešitve in prispevate k boljšemu okolju.

Kako se prijaviti?

  1. PREGLEJTE POGOJE: Preverite vse pogoje in zahteve, ki jih morate izpolnjevati. (Več informacij najdete tukaj)
  2. PRIPRAVITE SVOJO VLOGO: Skrbno pripravite vlogo, ki bo izstopala. Pri tem bodite pozorni, da ponudbe, ki jih boste vključili vlogi, vsebujejo vse potreben podatke (opremo, tehnične podatke …)
  3. ODDAJTE SVOJO VLOGO: Vlogo oddajte med 29. avgustom in 21. septembrom in si zagotovite svoj del nepovratnih sredstev za razvoj kmetijske dejavnosti.
  4. URESNIČITE SVOJO VIZIJO: Ko prejmete sredstva, jih pametno uporabite za izpolnitev svojih kmetijskih sanj.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

Na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov, in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 evrov.

Pogoji za dodelitev sredstev:

Upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je na dan vložitve vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

 

Ne zamudite te izjemne priložnosti za izboljšanje vaše kmetijske prihodnosti. Prijavite se za nepovratna sredstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in začnite graditi svojo uspešno kmetijsko pot. Skupaj gradimo boljšo prihodnost kmetovanja!