Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / INTERVJU: ANDREJ SELAN O MODERNIZACIJI PROIZVODNJE

INTERVJU: ANDREJ SELAN O MODERNIZACIJI PROIZVODNJE

Korenine in zametki prvih proizvodov blagovne znamke SIP segajo 65 let nazaj, ko se je v majhni servisni delavnici Agroservis v Šempetru pričelo sprva servisiranje in nato proizvodnja kmetijskih strojev. Danes podjetje SIP zaposluje 250 visoko usposobljenih ljudi, ima sodobno in urejeno proizvodnjo, in vsako leto za investicije namenja več kot 10% obsega prodaje. Leto 2019 je bilo investicijsko zelo intenzivno. O izpeljanih investicijah in posodobitvah v proizvodnji smo se pogovarjali z Andrejem Selanom, pomočnikom COO.

S kakšnimi investicijami se danes srečujete v proizvodnji in kakšen je namen le-teh?

Investicije bi lahko razdelili na dva dela, in sicer investicije v strojno opremo in investicije v infrastrukturo. Ko se odločamo o investicijah, predvsem stremimo k izboljšavam delovnih pogojev, optimizaciji delovnega procesa in večji urejenosti tako v proizvodnji kot v njeni okolici. Z investicijami v stroje in naprave proizvodnjo tehnološko posodabljamo, stremimo k zagotavljanju vitke proizvodnje in večji fleksibilnosti. S tem optimiziramo materialni tok in ob vse večjem obsegu proizvodnje odpravljamo ozka grla procesov.

Lahko naštejete pet večjih investicij v zadnjem letu in opišete prednosti, ki jih prinašajo?

Če izpostavim pet večjih investicij, so med njimi zmogljivejša upogibna stiskalnica za zagotavljanje upogiba večjih obdelovancev, kot tudi manjša fleksibilna upogibna stiskalnica za zagotavljanje vitkosti materialnega toka. Na področju varjenja smo bogatejši za robotsko varilno celico z dvema robotskima rokama in več pozicionerji. Z avtomatizacijo varjenja bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, ko bomo obstoječim šestnajstim robotskim delovnim mestom dodali nova, kar bo omogočalo še večjo fleksibilnost in stabilnost procesa. Velik poudarek smo letos namenili posodobitvi procesa toplotne obdelave. V oktobru smo namreč zagnali novo indukcijsko kalilno peč. Dodatno bosta k zagotavljanju kakovosti strojnih elementov in višje kapacitete pripomogla tudi nov brusilni stroj za zunanje in notranje okroglo brušenje in stružnica za obdelavo večjih obdelovancev.