SPACE je strokovna kmetijska razstava za vse deležnike živilske industrije: govedoreja, perutninarstvo, kunčjereja, reja drobnice in ribogojstvo.

Celovita ponudba na področju krme in prehrane živali, kmetijskih objektov, genetike, zdravja živali, molže, čiščenja odpadnih voda, ekološke pridelave …

Predstavili bomo široko paleto SIP strojev za spravilo travinja, vključno z novim pobiralnim zgrabljalnikom AIR 900 T.

Od 13. do 15. septembra 2022 – razstavišče Rennes – Francija

SIP se bo predstavljal na razstavnem prostoru D03.

Za več informacij obiščite https://uk.space.fr/