OBVESTILA ZA DELNIČARJE

OBVESTILA ZA DELNIČARJE

Obvestila za delničarje

 

/**/

Obvestila  Prenesi
OBVESTILO O POMEBNEM POSLOVNEM DOGODKU
12 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 12. SKUPŠČINE
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE
13 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 13. SKUPŠČINE
14 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 14. SKUPŠČINE
16 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 16. SKUPŠČINE
17 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 17. SKUPŠČINE
18 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 18. SKUPŠČINE
OBVESTILO O POMEBNEM POSLOVNEM DOGODKU
19 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
20 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 20. SKUPŠČINE
POPRAVEK OBVESTILA O SPREJETIH SKLEPIH 20. SKUPŠČINE
OBVESTILO ZA DELNIČARJE
21 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 21. SKUPŠČINE
22 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 22. SKUPŠČINE
23 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 23. SKUPŠČINE
24 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 24. SKUPŠČINE
25 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 25. SKUPŠČINE
26 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 26. SKUPŠČINE
27 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
PREKLIC 27 SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d.
27 SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE SIP d.d 
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 27. SKUPŠČINE

 

 

 

Poročila  Prenesi
REVIDIRANO LETNO POROČILO 2019 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2018 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2017 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2016 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2015 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2014 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2013 SIP d.d.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2012 SIP d.d.

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2012 SKUPINA SIP

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2011

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2010

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2009
REVIDIRANO LETNO POROČILO 2008