Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Media center / Članki

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter...

Kmetija Ozimek (Simon Ozimek), Vrhtrebnje nad Trebnjem

Kmetija Ozimek z Dolenjske se z rejo krav molznic in prirejo mleka ukvarja že 30 let. Obdelujejo dobrih 100 ha površin, od tega 2/3 travnikov in 1/3 njiv. Vso krmo, ki jo pridelajo doma porabijo za...

Kmetija Pr’Leskovc (Jakob Dolinar), Stara Oselica

Kmetija Pr’Leskovc se nahaja na hribovitem terenu na koncu Poljanske doline. Kmetija je velika 50 ha, od tega je 30 ha gozda, 20 ha pa travnikov. Dodatno imajo v najemu še 10 ha travnikov,...

ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI, 30. mednarodni posvet o prehrani domačih živali

Veseli nas, da smo se lahko udeležili 30. mednarodnega znanstvenega posveta o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, ki je 17. in 18. novembra potekal v Hotelu Radin v Radencih....

Kmečki glas in test SIPovih strojev na kmetiji Ahčin, Vojsko pri Vodicah

Na kmetiji Ahčin je Kristijan Hrastar za Kmečki glas v avgustu 2022 delal test s tremi SIP stroji in sicer s kosilnico SILVERCUT DISC 900 C, obračalnikom SPIDER 900|8 T in zgrabljalnikom STAR...

NA OBISKU PRI SIP AMBASADORJIH – NAŠIH ZVESTIH UPORABNIKIH

Ne samo, da so SIP ambasadorji zvesti in zadovoljni uporabniki SIP mehanizacije in imajo na svojem dvorišču celotno mehanizacijo za spravilo travinja od košnje do zgrabka v SIP barvah, ampak so...

LJUDJE IN ZAKULISJE LOGISTIKE IN SKLADIŠČA

Logistika pomeni začetek in konec znatnega dela našega proizvodnega procesa. Sodobna in uspešna podjetja morajo svoje storitve in izdelke neprestano prilagajati spreminjajočim se zahtevam,...

S HITRIM VENENJEM DO KAKOVOSTNE KRME

Hitro venenje in čim krajši čas sušenja je ključnega pomena za pridelavo kakovostne krme. S pravočasnim raztrosom in optimalnim obračanjem krme lahko zmanjšamo izgube hranilnih snovi in...

Priprava strojev na spravilo travinja

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delo-vanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nuj-no opravilo. Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

Novi visoko-zmogljivi vrtavkasti obračalnik SPIDER 1300 I 12 T

SIP predstavlja novi vrtavkasti obračalnik SPIDER 1300 I 12 iz HD linije, ki je v vseh pogledih nadstandardna. Posebna zasnova vlečenega obračalnika je prilagojena za delo na velikih površinah....

SIP predstavlja: Štirirotorski zgrabljalnik STAR 1250I50 T

Zgrabljalnik s štirimi rotorji STAR 1250I50 T, z nastavljivo delovno širino od 9,90 m do 12,50 m in zmogljivostjo do 18,50 ha/h, je odlična rešitev za velike kmetijske obrate in ponudnike...

PREPREČITE VNOS PEPELA V KRMO

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, in mineralov, ki...