Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Media center / Članki

Skrivnost je v zgrabku! – izjemna okretnost, visoka učinkovitost in prilagodljivost z novimi stroji STAR na terenu

Predstavljamo naše najnovejše inovacije na področju zgrabljanja, novo generacijo rotorskih zgrabljalnikov, zasnovanih z natančnostjo in odličnostjo, ki so nastali na podlagi dolgoletnega...

SIPove prodajne organizacije v Evropi

Smo podjetje, ki sledi začrtani strategiji zdrave in kakovostne rasti prihodkov od prodaje na način, ki ustvarja dobro izkušnjo strank in partnerjev. Kot v proizvodnji, tudi v prodaji stremimo k...

S pobiralnim zgrabljalnikom se ohrani hranilna vrednost metuljnic

Objavljeno v reviji Réussir Bovins Viande, dne 17. april 2023 – Avtor: Ludovic Vimond V Calvadosu se je družina David odločila za investicijo v SIP pobiralni zgrabljalnik, da bi v krmi, ki...

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter...

Kmetija Ozimek (Simon Ozimek), Vrhtrebnje nad Trebnjem

Kmetija Ozimek z Dolenjske se z rejo krav molznic in prirejo mleka ukvarja že 30 let. Obdelujejo dobrih 100 ha površin, od tega 2/3 travnikov in 1/3 njiv. Vso krmo, ki jo pridelajo doma porabijo za...

Kmetija Pr’Leskovc (Jakob Dolinar), Stara Oselica

Kmetija Pr’Leskovc se nahaja na hribovitem terenu na koncu Poljanske doline. Kmetija je velika 50 ha, od tega je 30 ha gozda, 20 ha pa travnikov. Dodatno imajo v najemu še 10 ha travnikov,...

ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI, 30. mednarodni posvet o prehrani domačih živali

Veseli nas, da smo se lahko udeležili 30. mednarodnega znanstvenega posveta o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, ki je 17. in 18. novembra potekal v Hotelu Radin v Radencih....

Kmečki glas in test SIPovih strojev na kmetiji Ahčin, Vojsko pri Vodicah

Na kmetiji Ahčin je Kristijan Hrastar za Kmečki glas v avgustu 2022 delal test s tremi SIP stroji in sicer s kosilnico SILVERCUT DISC 900 C, obračalnikom SPIDER 900|8 T in zgrabljalnikom STAR...

NA OBISKU PRI SIP AMBASADORJIH – NAŠIH ZVESTIH UPORABNIKIH

Ne samo, da so SIP ambasadorji zvesti in zadovoljni uporabniki SIP mehanizacije in imajo na svojem dvorišču celotno mehanizacijo za spravilo travinja od košnje do zgrabka v SIP barvah, ampak so...

LJUDJE IN ZAKULISJE LOGISTIKE IN SKLADIŠČA

Logistika pomeni začetek in konec znatnega dela našega proizvodnega procesa. Sodobna in uspešna podjetja morajo svoje storitve in izdelke neprestano prilagajati spreminjajočim se zahtevam,...

VPLIV SIP KOSILNICE S PRSTNIM GNETILNIKOM NA HITROST VENENJA IN VSEBNOST SUROVIH BELJAKOVIN V KRMI

Pri košnji z gnetilniki dosegamo hitrejše venenje ali sušenje s čimer ohranimo hranilne snovi in tako zagotovimo boljšo kakovost krme. Poznamo dva tipa prstnih gnetilnikov in sicer s...

Priprava strojev na spravilo travinja

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delo-vanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nuj-no opravilo. Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...