OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Oświadczamy

 1. że w okresie gwarancyjnym produkt będzie działał bez zarzutu, jeśli będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem i załączonymi instrukcjami;
 2. że na żądanie użytkownika naprawimy każdą wadę lub usterkę urządzenia, jeśli użytkownik poinformuje nas o tym na piśmie w okresie gwarancyjnym. Wada zostanie usunięta bezpłatnie najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia zgłoszenia wady. Produkt, który nie może zostać naprawiony w powyższym terminie, zostanie wymieniony na nowy na żądanie użytkownika. Przedłużymy okres gwarancji o czas naprawy.
 3. gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktu.
 4. kupujący może zarejestrować się na dodatkowy roczny okres gwarancji na określonych warunkach w autoryzowanym serwisie w okresie 24 miesięcy od początku obowiązywania ogólnej gwarancji*.
 5. gwarancja jest ważna na terytorium Republiki Słowenii oraz w krajach, w których producent posiada autoryzowany serwis – w UE i na całym świecie.

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu w sprzedaży detalicznej, co potwierdza zweryfikowany Certyfikat Gwarancyjny, oryginalna faktura za urządzenie oraz Dokument Przekazania.

Gwarancja traci ważność z powodu:

 1. nieprzestrzegania instrukcji dołączonych do maszyny oraz niewłaściwego użytkowania maszyny;
 2. użycia nieodpowiedniego wału przegubowo-teleskopowego;
 3. niedbałego obchodzenia się z produktem lub przeciążenia, które powoduje uszkodzenie;
 4. ingerencji w produkt przez osoby nieupoważnione;
 5. niestosowanie oryginalnych części zamiennych;
 6. uszkodzeń spowodowanych wstrząsami mechanicznymi z winy kupującego lub osoby trzeciej;
 7. uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.).

Zgłaszając usterkę telefonicznie lub pisemnie, należy poinformować nasz Autoryzowany Serwis o:

 1. typie i numerze seryjnym produktu;
 2. charakter usterki;
 3. pełny adres.

Okres serwisowania:

 1. to okres, w którym gwarantujemy serwis i części zamienne;
 2. rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i kończy po upływie 10 lat.

Znajdź dealera

Uzyskaj wycenę

Subskrybuj SIPinformER

Informacje podane na stronie internetowej i we wszystkich dokumentach na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i błędów w informacjach. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania oficjalnej wyceny.