IZJAVA O VARSTVU

Izjavljujemo

 1. da će tijekom jamstvenog roka proizvod raditi besprijekorno ako ga koristite u skladu s njegovom namjenom i
 2. priložene upute;
 3. da ćemo na vaš zahtjev popraviti svaki nedostatak ili kvar na stroju ako nas o tome pismeno obavijestite tijekom
 4. garantni rok. Kvar će se besplatno otkloniti najkasnije u roku od 45 dana od dana prijave
 5. nedostatak. Proizvod koji se ne može popraviti u navedenom roku bit će zamijenjen novim
 6. na vaš zahtjev. Produžit ćemo vam jamstveni rok za vrijeme popravka.
 7. jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.
 8. da se kupac može registrirati za dodatni jednogodišnji jamstveni rok pod posebnim uvjetima kod ovlaštenika
 9. serviser u roku od 24 mjeseca od početka važenja općeg jamstva*.
 10. jamstvo vrijedi na području Republike Slovenije iu zemljama u kojima proizvođač ima ovlašteni servis – EU i diljem svijeta.

Jamstvo stupa na snagu od datuma kupnje proizvoda u maloprodaji, što se dokazuje ovjerom

Jamstveni list, originalni račun stroja i Primopredajni dokument.

Jamstvo prestaje vrijediti zbog:

 1. nepridržavanje uputa isporučenih sa strojem i zlouporaba stroja;
 2. korištenje neadekvatnog zglobnog vratila;
 3. nemarno rukovanje proizvodom ili preopterećenje koje uzrokuje štetu;
 4. ometanje proizvoda od strane neovlaštene osobe;
 5. nekorištenje originalnih rezervnih dijelova;
 6. oštećenja uzrokovana mehaničkim udarom krivnjom kupca ili treće osobe;
 7. štete uslijed više sile (poplava, požar, udar groma i dr.).

Prilikom telefonske ili pisane prijave kvara, obavijestite našeg ovlaštenog servisera o:

 1. tip i serijski broj proizvoda;
 2. priroda kvara;
 3. tvoja puna adresa.

Razdoblje servisiranja:

 1. je razdoblje u kojem jamčimo servis i rezervne dijelove;
 2. počinje na datum kupnje proizvoda i završava na kraju 10 godina.

Pronađite trgovca

Zatražite ponudu

Naručite SIPinformER

Informacije koje se nalaze na web stranici i u svim dokumentima na web stranici služe samo u informativne svrhe. Zadržavamo pravo na izmjene i pogreške u informacijama. Za službenu ponudu obratite se svom prodavaču.