GARANTIEVERKLARING

Wij verklaren

 1. dat het product gedurende de garantieperiode onberispelijk functioneert als u het gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor het is bestemd en
 2. de bijgeleverde instructies;
 3. dat wij op uw verzoek elk gebrek of defect aan het apparaat zullen repareren als u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stelt tijdens de 4. garantieperiode.
 4. garantieperiode. Het defect wordt uiterlijk binnen 45 dagen na de dag van de melding van het defect kosteloos gerepareerd.
 5. het defect. Het product dat niet binnen de genoemde termijn kan worden gerepareerd, wordt op uw verzoek vervangen door een nieuw exemplaar.
 6. op uw verzoek. Wij verlengen uw garantieperiode met de tijd van de reparatie.
 7. de garantie sluit de consumentenrechten die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de verkoper voor productgebreken niet uit.
 8. dat de koper zich onder specifieke voorwaarden kan aanmelden voor een extra garantieperiode van een jaar bij de geautoriseerde
 9. een serviceprovider binnen de periode van 24 maanden vanaf het begin van de algemene geldigheidsduur van de garantie*.
 10. Garantie is geldig op het grondgebied van de Republiek Slovenië en in landen waar de fabrikant een geautoriseerde service heeft – EU en wereldwijd.

De garantie gaat in op de datum van aankoop van het product in de detailhandel, die wordt bewezen door het geverifieerde

Garantiecertificaat, de originele machinefactuur en het overdrachtsdocument.

De garantie vervalt als gevolg van:

 1. het niet naleven van de bij de machine geleverde instructies en verkeerd gebruik van de machine;
 2. gebruik van een ondeugdelijke cardanas;
 3. nalatige behandeling van het product of overbelasting, waardoor schade wordt veroorzaakt;
 4. manipulatie van het product door een onbevoegd persoon;
 5. het niet gebruiken van originele reserveonderdelen
 6. schade veroorzaakt door mechanische schokken te wijten aan de schuld van de koper of een derde persoon;
 7. schade door overmacht (overstroming, brand, blikseminslag, enz.).

Wanneer u een defect telefonisch of schriftelijk meldt, dient u onze geautoriseerde serviceprovider op de hoogte te stellen van:

 1. het type en het serienummer van het product;
 2. de aard van het defect
 3. uw volledige adres.

De serviceperiode:

 1. is de periode waarin wij service en reserveonderdelen garanderen;
 2. gaat in op de aankoopdatum van het product en eindigt na 10 jaar.

Zoek een dealer

Een offerte aanvragen

Abonneren op SIPinformER

De informatie op de website en in alle documenten op de website is uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en fouten in de informatie aan te brengen. Neem contact op met uw dealer voor een officiële offerte.