SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / “Navdušuje nas kakovost, pokosili smo že več kot 9000 ha”

“Navdušuje nas kakovost, pokosili smo že več kot 9000 ha”

“Nakup je bil edina logična izbira,” je glede prve prodane dvojne kosilne kombinacije SIP na Novi Zelandiji (leta 2011) povedal Murray Kennedy, vodja posestva Jedburgh Station, ki se nahaja v Wyndhamu, na južnem delu Nove Zelandije. Posestvo, ki je v lasti Tima Storyja, skupno obsega 3400 ha od česar je za kmetijsko rabo primernih 1800 ha. Ukvarjajo se z rejo govedi in drobnic, skupno redijo 18500 GVŽ.

“Na 100 ha pridelujemo ozimna žita, okoli 150 ha pa je vsako leto namenjenih za silažo. Na ostalih površinah, ki jih imamo za pašo, vsako leto izvedemo čistilne odkose v skupnem obsegu okoli 1850 ha. Štiri leta kasneje smo se odločili za nakup še druge, izboljšane dvojne kosilne kombinacije. Navdušeni smo nad odličnim pretokom krme skozi kosilni greben, posodobljenim dizajnom ter izjemno vzdržljivostjo, saj smo s kosilno kombinacijo pokosili že več kot 9000 ha.”