SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / NA OBISKU PRI SIP AMBASADORJIH – NAŠIH ZVESTIH UPORABNIKIH

NA OBISKU PRI SIP AMBASADORJIH – NAŠIH ZVESTIH UPORABNIKIH

Ne samo, da so SIP ambasadorji zvesti in zadovoljni uporabniki SIP mehanizacije in imajo na svojem dvorišču celotno mehanizacijo za spravilo travinja od košnje do zgrabka v SIP barvah, ampak so tudi promotorji naših strojev in svoje pozitivne izkušnje z veseljem delijo z ostalimi. Redno nas obiskujejo na sejmih, sodelujejo pri organizaciji demonstracij, raznih video prispevkih in tako dalje.

Obiskali smo dva ambasadorja iz Slovenije, ki sta v sodelovanju s SIPom posnela tudi kmetijski oddaji na TV Golica. Oddajo iz kmetije Grabnar iz Srednjega Doliča pri Mislinji smo si lahko ogledali jeseni 2021, na voljo pa je tudi na YouTube kanalih SIPa in TV Golice. Oddaja posneta na kmetiji Medved iz Pragerskega pa bo predvajana letos jeseni.

Anton Medved, lastnik kmetije Medved na Pragerskem v občini Kidričevo

Kmetija ima 60 ha zemljišč, od tega 45 ha njiv, ostalo so travniki in sejalni travniki. Kmetija je usmerjena v mlečno proizvodnjo. Imajo 300 glav živine, od tega 76 krav na robotski molži. Na njivah gojijo pšenico, ječmen, koruzo, travinje pa predvsem silirajo, v drugem in tretjem odkosu tudi nekaj sušijo. Mleko prodajajo v Ljubljanske mlekarne.

Kmetija je že vsa leta SIPov promotor, na svojem dvorišču uporabljajo večinoma stroje iz SIP robust linije, kosilno kombinacijo SILVERCUT DISC 900 C, obračalnik SPIDER 815|8 ter trosilnik hlevskega gnoja ORION 140, pa tudi štirirotorski zgrabljalnik STAR 1250|50 T iz HD linije.

Kar je v Sloveniji redkost kmetija deluje v medsosedski kooperaciji, kar pomeni, da si s sosedi med seboj pomagajo in sodelujejo pri nakupu strojev. Tako so pred 4 leti šli v skupno naložbo za nakup različnih strojev.

Pravijo, da imajo ves čas kvalitetno pokošeno travo in posledično kvalitetno in čisto krmo. Skrbijo, da je vnos zemlje in peska v krmo čim manjši in da je za krave mlekarice kakovost na najvišjem možnem nivoju. Izkušnje so jih naučile, da če je krma čista, je tudi mikotoksinov v silaži manj in posledično je manj bolezni in manj stresa pri živalih. To je zelo pomembno pri proizvodnji mleka, saj se s tem prepreči nastanek somatskih celic in mastitisov. Zdravje je bistveno boljše in kakovostna krma vpliva tudi na parklje, ki so med  najpomembnejšimi za zdravo in dobro molznico. Če krava ni zdrava, potem ni mobilna, ne gre jesti in ne gre na molžo. Takšno kravo je treba zdravit, pojavi se izpad mleka in poviša strošek prireje. Vsemu temu pa se lahko izognemo s čisto krmo in zato je pomembna tudi kvalitetna mehanizacije, kot je SIPova.

Do leta 2019 so imeli še molzišče tako imenovano ribjo kost. Potem pa so leta 2019 posodobili in razširili hlev, ga dogradili za mlade telice in za čakajoče breje krave. Začeli so z robotsko molžo s čimer so dosegli, da se krave v povprečju molzejo 2,6 x na dan in tako povečali mlečnost. Zmanjšal se je tudi delež mastitisov. Dodali so še robotsko krmljenje s sodobnim robotom, ki 24 x na dan posname jasli in krmo doda, kjer je ni več. Robot sam zelo natančno zmeša krmo in jo dozira po potrebi.

SIP stroje na kmetiji Medved uporabljajo že 40 let in čeprav so bili s SIPom vedno zadovoljni, Anton Medved pravi: »V zadnjih 10 letih sta se kvaliteta in design strojev izredno izboljšala, tako je da je zadovoljstvo samo še večje.«

3 generacije – Anton Medved ponosno ob svojem sinu Toniju Medvedu in vnuku Gašperju Medvedu, ki aktivno sodelujeta pri kmetovanju in nadaljujeta z bogato tradicijo

SIP ambasadorje je na sejmu Agritech Celje prijazno pozdravil tudi predsednik uprave g. Uroš Korže

Anton Medved z družino je v aprilu 2022 gostil tudi dve skupini SIP partnerjev iz Francije, ki so si z zanimanjem ogledali njihovo kmetijo