SIPartner Portal

Compare products

Compare products description
Informace k používání souborů Cookies

Základní informace

Nový Zákon o elektronické komunikaci ZEKom-1, provádějící upravenou Směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 2002/58/ES do slovinských zákonných předpisů. Rozhodnutí o novém zákonu vstoupila v platnost dne 15. června 2013 a platí pro všechny internetové stránky jakýmkoliv způsobem využívající internetové soubory cookies a podobné technologie ke svému provozu.

Ve směrnici byl upraven článek týkající se souborů cookies a podobných technologií, které lze používat k ukládání informací nebo získávání informací uložených na konečném zařízení uživatele (např. počítač, mobilní zařízení). Používání takových technologií je nyní možné pouze se souhlasem uživatele.

Používání souborů cookies není žádnou novinkou, avšak uživatelé obecně nemají povědomí o takových technologiích a nástrojích, pomocí kterých lze soubory cookies řídit.

Co jsou internetové soubory cookies?
Soubor cookie je malý textový soubor, který se stáhne do počítače uživatele při jeho první návštěvě internetových stránek. Obvykle obsahuje následující údaje:
– název serveru, ze kterého byl soubor cookies odeslán,
– doba používání cookies;
– hodnota – obvykle náhodně generované jedinečné číslo.

Samotný soubor cookies informace neobsahuje ani nezískává. Pokud však dojde k jeho přečtení serverem společně s internetovým prohlížečem, může pomoci internetové stránce provést více uživatelsky přívětivých služeb, např. zapamatování předchozích nákupů nebo informací o uživatelském účtu. Tento soubor cookie může přečíst a použít pouze server, který soubor odeslal. Na důvěryhodných internetových stránkách mohou být soubory cookies užitečné. Avšak lze je také použít způsobem, který představuje narušení soukromí jednotlivce. Soubory cookies lze ukládat po různě dlouhou dobu, pouze po dobu vyhledávání, ale i na mnohem déle.

Analytika internetových stránek
V souladu s se zákonem ZEKom-1, směrnicí IP-RS a dalšími vyjádřeními IP-RS již mohly být některé analytické soubory cookies použity při návštěvě internetových stránek pro účely používání naší vlastní analytiky. Při používání analytiky třetích osob postupujeme v souladu se zákonem, a proto anonymizujeme vaše údaje tak, aby nebylo možné je použít k jiným účelům, než je analytika používání našich vlastních internetových stránek.

O souborech Google Analytics, jejich účelu a doby používání se dozvíte více na internetové stránce s prohlášením o používání souborů Cookies.

Pokud si chcete Google Analytics zablokovat, můžete tak učinit na těchto internetových stránkách.

Seznam internetových souborů cookies na stránkách www.sip.si.
Internetové stránky sip.si, na kterých se právě nacházíte, také používají k fungování soubory cookies. Níže je uveden seznam všech internetových souborů cookies používaných na internetových stránkách, včetně vysvětlení jejich účelu. Uvedeny jsou i případné třetí osoby, které mohou soubory cookies používat prostřednictvím internetových stránek sip.si.

Soubor cookies
Název souboru
Účel
Soubor cookies je spojený s jednáním na serveru a zmizí po jeho ukončení, popř. jakmile zavřete internetové stránky, a pokud je to zásadní pro chod příslušné aplikace.

Google Analytics
Soubory cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé internetové stránky používají. Tato data pomáhají provádět vylepšení. Soubory cookies sbírají data anonymně, včetně dat o počtu uživatelů internetových stránek, o tom, odkud uživatelé pochází a z jakých stránek.

Více informací o ochraně soukromí Google najdete zde.

Dalším internetovým souborem cookie je “cookiesDirective” (1. strana), jehož účelem je ukládat informace o rozhodnutích uživatele ohledně používání internetových souborů cookies a nastavuje ho internetová stránka, na které se nacházíte. Dalším souborem cookies je „gaDisable“ (1. strana), jehož účelem je ukládat informace o rozhodnutích uživatele, že nechce mít soubor cookies Google Analytics na svém počítači.

Pokud chcete cookies Google Analytics z těchto internetových stránek vymazat, můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Nesouhlasím s používáním souborů cookies.“ Pokud si přejete cookies Google Analytics znovu na těchto internetových stránkách používat, můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Souhlasím s používáním souborů cookies.“