Przedłużona roczna gwarancja SIP

Trzyletnia gwarancja SIP to dwa lata standardowej gwarancji oraz możliwość przedłużenia jej na kolejny rok bez ograniczeń.

3 = 2 + 1

Umożliwi to prowadzenie napraw maszyny w ramach przedłużonej gwarancji przez rok po wygaśnięciu gwarancji podstawowej.

Korzyści dla KLIENTA wynikające z przedłużonej gwarancji?

 • Długotrwała ochrona przed niespodziewanymi kosztami napraw maszyny.
 • Konserwacja i naprawa maszyny w autoryzowanych punktach serwisowych.
 • Wykorzystanie oryginalnych części zamiennych SIP.
 • Utrzymanie wartości maszyny / wyższa wartość odsprzedaży.
 • Wykorzystanie danych maszyny w całym cyklu serwisowym.
 • Gwarancja jest przenoszalna (do użytku osobistego).

Jak uzyskać przedłużoną gwarancję?

Maszyny wyprodukowane po roku 2000 podlegają przedłużonej rocznej gwarancji.

Jak uzyskać przedłużoną gwarancję?

 • Wniosek o przedłużoną roczną gwarancję użytkownik końcowy musi złożyć w ciągu 30 dni przed upływem standardowej dwuletniej gwarancji w autoryzowanym punkcie serwisowym.
 • Po zweryfikowaniu informacji punkt serwisowy przeprowadzi przegląd techniczny maszyny, by potwierdzić jej prawidłowy stan.
 • Koszt przeglądu, równoważny jednej roboczogodzinie, ponosi klient.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego zużycia elementów eksploatacyjnych lub zabezpieczeń, które nie są objęte standardową dwuletnią gwarancją, klient zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany w ciągu 30 dni po zakończeniu przeglądu.

Postanowienia ogólne

 • Autoryzowany punkt serwisowy to punkt sprzedażowy (dealer) lub niezależny punkt serwisowy autoryzowany przez SIP. Uprawnienia nadawane są takim punktom po zatwierdzeniu sprzętu i miejsca wykonywania przeglądów przez przeszkolonych pracowników. SIP lub osoba wyznaczona przez SIP wydaje stosowny certyfikat na potwierdzenie autoryzacji. Pracownicy serwisu przechodzą szkolenie w siedzibie głównej SIP lub wyznaczanego podmiotu i zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia dla poszczególnych poziomów i okresów.
 • Stan techniczny maszyny sprawdzany jest zgodnie z protokołem przeglądu, obejmującym następujące elementy:
  • Kontrola wzrokowa: uszkodzenia i zużycie elementów mechanicznych, układu jezdnego i bezpieczeństwa ponad oczekiwane.
  • Kontrola działania: rozkładanie i składanie maszyny, praca na biegu jałowym.
  • Ocena przeprowadzania wymaganej konserwacji.

Informacje

Wszelkie pytania można kierować do autoryzowanych punktów serwisowych lub działu obsługi klienta SIP. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Znajdź dealera

Uzyskaj wycenę

Subskrybuj SIPinformER

Informacje podane na stronie internetowej i we wszystkich dokumentach na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i błędów w informacjach. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania oficjalnej wyceny.