GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo

 • da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo;
 • da bomo na vašo zahtevo odpravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste to pisno sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.
 • da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
 • da ima kupec pred potekom 24 mesecev od začetka splošne garancije, pri pooblaščenem servisu,
 • pravico prijaviti dodatno enoletno garancijo pod določenimi pogoji*.
 • da garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije in v državah, kjer ima proizvajalec pooblaščen servis – EU in po svetu.

Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar se izkazuje z računom in potrjenim garancijskim listom.

Garancija preneha veljati zaradi:

 • neupoštevanja navodil priloženih stroju in nenamenske rabe stroja;
 • uporabe neustrezne kardanske gredi;
 • malomarnega ravnanja s proizvodom ali preobremenitve, ki povzroči poškodbo;
 • posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba;
 • neuporabe originalnih rezervnih delov;
 • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe;
 • poškodbe zaradi višje sile (poplave, požara, udarca strele, …).

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare sporočite:

 • tip proizvoda in serijsko številko stroja;
 • opis okvare;
 • vaš točen naslov in kontakt.

Čas zagotavljanja servisiranja:

 • je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele;
 • prične šteti z dnem nakupa proizvoda in znaša 10 let.

Znajdź dealera

Uzyskaj wycenę

Subskrybuj SIPinformER

Informacje podane na stronie internetowej i we wszystkich dokumentach na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i błędów w informacjach. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania oficjalnej wyceny.