Compare products

Compare products description
Bezpieczeństwo dzikich zwierząt i ptaków w czasie koszenia / Bezpieczeństwo dzikich zwierząt i ptaków w czasie koszenia

Bezpieczeństwo dzikich zwierząt i ptaków w czasie koszenia

Łąka to środowisko życia różnych gatunków dzikich zwierząt, ptaków, gryzoni i owadów. Dlatego podczas koszenia musimy zadbać o bezpieczeństwo tych zwierząt. Poza tym nie chcielibyśmy, żeby w naszej paszy objętościowej znalazły się szczątki zwierząt, ponieważ stanowiłoby to ryzyko wystąpienia chorób u zwierząt domowych.

Na bezpieczeństwo zwierząt może wpłynąć prawidłowy kierunek koszenia – umożliwi on zwierzętom ucieczkę z łąki. Dlatego też koszenie rozpoczynamy od środka łąki w kierunku jej brzegów, a nie odwrotnie.

Na większych powierzchniach na początku kosimy dwa podłużne pasy przy brzegu, a potem zaczynamy koszenie od środkowej części łąki na zewnątrz. Łąki znajdujące się przy drogach kosimy równolegle do drogi i w kierunku od drogi, aby uniemożliwić dzikim zwierzętom dostanie się pod koła samochodów. W tym celu można też używać łańcuchów w ciągnikach, które hałasem odstraszą dziką zwierzynę.

 

Przyjazna dla dzikich zwierząt i ptaków metoda koszenia łąki od wewnątrz (Grupa łowiecka Radenci, 2011)

Derkacz (Crex crex) to zagrożony gatunek ptaka wędrownego, który zakłada gniazda od maja do sierpnia na ziemi pod osłoną traw łąkowych (Źródło:
Peter Buchner, ptice.si).

Na terenach chronionych i obszarach objętych programem Natura 2000, ze względu na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt, obowiązują specjalne przepisy dotyczące koszenia. Chodzi przede wszystkim o koszenie w okresie po gniazdowaniu większości ptaków oraz koszenie na wysokości co najmniej 10–15 cm od podłoża. Wyższe koszenie chroni mniejsze zwierzęta zamieszkujące łąki i owady, które kryją się w podłożu.

Źrodła:

Češ Jure, 2018. Ochrona przyrody w odniesieniu do środków KOPOP – Wstępne szkolenie na potrzeby wdrożenia środków KOPOP. MKGP, Dyrekcja ds. Rolnictwa, Sektor ds. regionów wiejskich \[cytowano 15.03.21; 12:50]. Dostęp na stronie internetowej: www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/216-ohranjanje-narave-v-povezavi-z-ukrepi-kopop/file

Porady grupy łowieckiej Radenci, 201. Prawidłowe koszenie trawy. [cytowano 16.03.21; 12:50]. Dostęp na stronie internetowej: www.turisticnodrustvo-radenci.si/datoteke/Zlozenka%20LD%20Radenci.pdf