Aby wyprodukować czystą paszę, maszyny rolnicze powinny być dobierane zgodnie z potrzebami rolnika w zakresie złożoności warunków gruntów rolnych. Od mniejszych, rozdrobnionych pól na terenach górskich i pagórkowatych, po duże, płaskie pola z różnymi rodzajami gleby.

Przy odpowiednim doborze i prawidłowym użytkowaniu maszyn rolniczych można w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zawartości popiołu w paszy. W SIP opracowaliśmy szeroką gamę maszyn, które zaprojektowano tak, aby zapobiegać przedostawaniu się ziemi i piasku do paszy podczas koszenia i zbioru.

 

DOSKONAŁE DOPASOWANIE DO PROFILU GRUNTU

Wszystkie kosiarki dyskowe SIP z linii ROBUST i HD wyposażone są w hydropneumatyczny układ zawieszenia (HPS). Zapewnia to doskonałe dopasowanie do podłoża, a co za tym idzie, precyzyjne cięcie i czystą paszę na każdym terenie i w każdych warunkach. Stopień odciążenia można łatwo i szybko regulować przed lub w trakcie koszenia.

Kosiarki czołowe SILVERCUT DISC z innowacyjnym zaczepem S-FLOW w połączeniu z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniają równomierny nacisk i doskonałe dopasowanie do podłoża. Dodatkowo zaczep S-FLOW umożliwia ruch listwy tnącej w pionie w zakresie od 300 mm w górę do 200 mm w dół oraz w bok w zakresie 28°. Technologia ta zapobiega zanieczyszczeniu skoszonej paszy ziemią, piaskiem i kamieniami nawet na bardziej nierównych powierzchniach.

Zaczep S-FLOW umożliwia ruch listwy tnącej w pionie w zakresie od 300 mm w górę do 200 mm w dół oraz w bok w zakresie ±14° i zapobiega zanieczyszczeniu paszy w trudniejszym terenie.

 

RÓŻNA DŁUGOŚĆ ZĘBÓW SPRĘŻYNOWYCH

Aby zapewnić szybkie więdnięcie i zachowanie składników odżywczych paszy, roztrząsanie stanowi ważny element zbioru paszy. Nasze roztrząsacze obrotowe SPIDER z innowacyjnie zaprojektowanymi wirnikami umożliwiają równomierne i szybkie rozrzucanie pokosu, dzięki czemu kąt rozrzutu można łatwo dostosować do ilości pokosu. Sprężynowe zęby wirników mają różną długość, co zapewnia większy przepływ paszy i zapobiega drapaniu sprężystymi zębami ziemi, a tym samym wprowadzaniu popiołu do paszy.

Dzięki innowacyjnie zaprojektowanym wirnikom, roztrząsacze SPIDER umożliwiają równomierne i szybkie rozrzucanie, zapobiegają drapaniu podłoża sprężystymi zębami, a tym samym wprowadzaniu ziemi do paszy.

 

OŚ TANDEMOWA KROCZĄCA SIP

Zgrabiarki karuzelowe STAR z innowacyjnym hydropneumatycznym zawieszeniem w połączeniu z tandemową osią kroczącą i hydrauliczną regulacją karuzeli umożliwiają idealne dopasowanie do podłoża. Wirniki poruszają się niezależnie od ramion podwozia i zapewniają trójwymiarowe śledzenie podłoża, podczas gdy zęby sprężynujące pozostają równoległe do podłoża, zapewniając czyste zgrabianie bez wprowadzania popiołu do pokosu, nawet na nierównym terenie. Pokosy są napowietrzone i czyste, a wartość odżywcza paszy jest zachowana.

Oś tandemowa krocząca, trójwymiarowe prowadzenie wirnika i sprężyste zęby pozostające równolegle do podłoża zapewniają czysty i napowietrzony pokos bez zwiększania zawartości popiołu nawet na bardziej nierównym terenie.

 

INNOWACYJNA JEDNOSTKA PICK-UP

Technologia zgrabiania AIR umożliwia produkcję wysokiej jakości paszy, ponieważ podnosi paszę z ziemi i delikatnie umieszcza ją w pokosie. Zapobiega to przedostawaniu się ziemi, piasku lub kamieni do paszy, a także utracie liści koniczyny i lucerny. Dodatkowo podczas zgrabiania czołowa zgrabiarką pick-up AIR koła ciągnika nigdy nie przejeżdżają nad ściętą paszą, zachowując dzięki temu składniki odżywcze i zapobiegając zanieczyszczeniu paszy.

 

Pasza jest delikatnie podnoszona z ziemi i układana w pokos, przy jednoczesnym zapobieganiu wprowadzenia popiołu czy utraty delikatnych liści koniczyny lub lucerny.

 

Słowa kluczowe: sip, agricultre, maszyny rolnicze, maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy, zbiór łąk, robienie siana, łąka, koszenie, krowy mleczne, bydło mięsne, pasza, kosiarki tarczowe, plastikowy lub stalowy palcowy moduł kondycjonujący, moduł kondycjonujący z wałkiem gumowym, przetrząsacz, zgrabiarka, zgrabiarka z podbieraczem

 

Referencyjne.