Compare products

Compare products description
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN WILDE DIEREN / AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN WILDE DIEREN

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN WILDE DIEREN

Maaimachines en andere snelle landbouwmachines voor grasverwerking vernietigen de meeste nesten op de grond als gevolg van niet naleven van bepaalde aanbevelingen, dit kan eveneens de efficiëntie van de machine aanzienlijk verminderen en de manier van maaien beïnvloeden.

 

Begin bij maaien met eerst de randen van de weide te maaien en ga dan verder vanuit het midden.

 

❗️ Samenwerking met jagers wordt voor het maaien aanbevolen. Deze jagers doorzoeken met geschoolde honden een aantal malen het maaiveld. Hierdoor gaan de meeste dieren door de verstoorde rust liever naar een andere plaats. Boeren worden ook verzocht de randen van weiden en akkers niet te bespuiten of te bemesten. Het wordt ook aanbevolen deze plaatsen slechts om het jaar te maaien.

 

”Er moet vanuit het midden van de weide naar buiten worden gemaaid, zodat de dieren zich kunnen terugtrekken. Er moet ook gelet worden op waterlopen en sloten, deze moeten op minstens één oever begroeid blijven ”, adviseert de LZS (Het Sloveense Jagersverbond).