Pozivamo vas na Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu u Srbiji od 18. do 23. svibnja.

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu već više od devet decenija privlači pojedince, privredne, poslovne, političke delegacije i stvara kreativan ambijent za nove poduhvate. Ponovo će okupiti sve značajne aktere agrobiznisa i predstavnike privrednih grana koje se naslanjaju na poljoprivredu, iz Srbije i sveta.

Posjetite našeg zastupnika KITE d.o.o. i pogledajte SIP strojeve za žetvu trave.

 

Više informacija: NOVOSADSKI SAJAM