SIPartner Portal

Compare products

Compare products description
PRODEJ / Aktuality / NEJLEPŠÍ KOMBINACE PRO SKLIZEŇ VOJTĚŠKY

NEJLEPŠÍ KOMBINACE PRO SKLIZEŇ VOJTĚŠKY

Vojtěška je základní a cennou plodinou v moderním zemědělství, která významně přispívá k chovu zvířat a udržitelným zemědělským postupům. Její vědecký název je Medicago sativa a jedná se o vytrvalou kvetoucí rostlinu patřící do čeledi bobovitých (Fabaceae). Je hojně pěstována jako pícnina, která se používá především ke krmení hospodářských zvířat, jako je skot, koně, ovce a kozy.

Kvalitu vojtěškové píce mohou ovlivnit různé faktory, například růstová fáze při sklizni, proces sušení a způsob skladování siláže nebo sena. Pro zachování vysoké kvality píce a zachování co největšího množství živin je důležité používat správnou techniku sklizně. Aby nedošlo ke ztrátě bílkovin obsažených v jemných listech, je třeba při sklizni věnovat zvláštní pozornost. Stonky jsou naopak tužší a mohou být částečně dřevnaté, což znamená, že ztrácejí vlhkost pomaleji než listy.

Z tohoto důvodu se používají žací stroje s gumovým kondicionérem. Gumové válce stlačují stonky vojtěšky podélně, otevírají je na několika místech a umožňují tak rychlejší ztrátu vlhkosti, aniž by poškodily jemné listy.

 

Velmi důležitým krokem při sklizni vojtěšky je také shrnování. V této fázi totiž může píce ztratit nejvíce listů a přijmout nejvíce nečistot. Je důležité shrabat píci jemně a rovnoměrně a zabránit tomu, aby se do píce dostala zemina, písek nebo kameny. K dosažení tohoto cíle doporučujeme při sklizni vojtěšky používat pásové shrnovače. Tyto hrábě zvedají píci ze země a přes dopravní pás ji ukládají do řádku. Sběrací mechanismus je navržen tak, aby zabránil vniknutí nečistot do píce. Kromě toho mají tyto shrnovače ve srovnání s konvenčními mnohem vyšší kapacitu. To znamená, že píci lze sklidit za kratší dobu, čímž se zkrátí doba, po kterou zůstává na poli, a v konečném důsledku se zlepší její kvalita.

 

Společnost SIP je specialistou na sklizeň travních porostů, který nabízí celou řadu strojů pro optimální sklizeň vojtěškové píce. Patří mezi ně čelní, boční, žací kombinace a diskové žací stroje HD DISC RC s gumovými válcovými kondicionéry a také čelní a tažené pásové shrnovače AIR. Tyto stroje jsou speciálně navrženy pro sklizeň vysoce kvalitní píce, která může pomoci zvýšit produkci mléka a masa a celkové výnosy na vaší farmě.

 

Klíčová slova: SIP, zemědělství, zemědělské stroje, zemědělská technika, sklizeň travních porostů, seno, louka, vojtěška, tráva, sečení, dojnice, masný skot, koně, píce, diskové sekačky, prstový kondicionér, válcový kondicionér, obraceč, rotorové shrnovače, pásové shrnovače

 

Informace o strojích SIP najdete  zde.