Porównaj produkty

Porównanie opisu produktów
AKTUALNOŚCI / PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZBIORU Z ŁĄK

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZBIORU Z ŁĄK

BRONOWANIE I WAŁOWANIE

 

Terminowe wiosenne przygotowanie agrotechniczne użytków zielonych jest ważne dla zbioru wysokiej jakości paszy oraz osiągania sukcesów w produkcji mleka i mięsa.

Istnieje wiele czynników wpływających na jakość paszy i darni podczas całej uprawy. Ze względu na płytki system korzeniowy trawy są wrażliwe na brak opadów w okresie suszy zimowej lub wiosennej. Konsekwencje intensywnego użytkowania z wykorzystaniem ciężkich maszyn, wydeptywaniem i śladami opon ze zbioru w okresach deszczowych, surowej pogody lub łagodnych warunków zimowych oraz aktywności dzikich zwierząt i gryzoni objawiają się w postaci słabego wzrostu traw oraz pustych lub żółtawych miejsc na łące lub polu.

Ważnym elementem przygotowania wiosennej darni jest bronowanie i wałowanie. Bronowanie pomaga osuszyć powierzchnię, usunąć plamy błota lub kałuże oraz rozprowadzić wszelkie pozostałości nawozów organicznych. Podczas bronowania napowietrzamy górną warstwę darni, usuwamy jej martwe części i mech oraz wyrównujemy kretowiska, mrowiska i kępy, aby osiągnąć szybszy wzrost trawy, ograniczyć wzrost chwastów i przygotować darń do łatwiejszego koszenia.

   

Bronowanie może jednak lekko uszkadzać młode rośliny, które nie są jeszcze dobrze ukorzenione lub wyrosły z ziemi z powodu zimowych przymrozków. Dlatego po bronowaniu zaleca się wykonanie wałowania. Nie zaleca się bronowania lucerny, ponieważ może to uszkodzić nadziemną koronę systemu korzeniowego.

Dzięki wałowaniu rośliny są dociskane do podłoża i mają lepszy kontakt z podłożem. W ten sposób wymuszany jest przepływ wody z gleby na drodze kapilarnego podciągania, który przyspiesza i wyrównuje wzrost darni. Na terenach, na których gleba jest bardzo sucha lub darń jest podnoszona w wyniku zimowych mrozów, zaleca się jedynie wykonywanie wałowania, ponieważ bronowanie uszkodziłoby słabo ukorzenione rośliny. Wykonywanie wałowania jest również konieczne na powierzchniach z dużą liczbą kamieni. Jeśli kamienie są wprasowane w ziemię, znacznie zmniejsza się możliwość uszkodzenia kosiarek i maszyn żniwnych oraz wprowadzania kamieni do paszy. Wałowanie spłaszcza również kretowiska, mrowiska i grudy, które powodują częste problemy z koszeniem.

W celu poprawy kiełkowania zaleca się również wykonywanie wałowania podczas dodatkowego obsiewu darni. Przed wiosennym siewem dobre zagęszczenie gleby można osiągnąć poprzez wałowanie gruntu. Wykonywanie wałowania zaleca się również po wysianiu w celu zwiększenia kontaktu nasion z glebą i poprawy kiełkowania. Jednocześnie nasiona są chronione przed wymywaniem lub erozją gleby powodowaną wiatrem.

Bronowanie i wałowanie należy wykonywać podczas suchej pogody, gdy gleba nie jest nadmiernie wilgotna, ale nie w porze suszy. Wałowanie zaleca się również wykonywać w cieplejszej porze dnia, gdy rośliny nie są pełne wody i przez to są mniej narażone na uszkodzenia.

Wiosną producenci pasz muszą odpowiednio przygotować darń do sezonu koszenia. Oprócz bronowania i wałowania na jakość murawy i paszy istotny wpływ ma również prawidłowe nawożenie, nadsiew, koszenie w odpowiedniej fazie wzrostu i warunkach atmosferycznych oraz właściwe wykorzystanie maszyn do zbioru.

 

Słowa kluczowe: sip, agricultre, maszyny rolnicze, maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy, zbiór łąk, robienie siana, łąka, koszenie, kosiarki tarczowe, przetrząsacz, zgrabiarka, zgrabiarka z podbieraczem

Referencyjne.