Compare products

Compare products description
Zaštita divljači i ptica tijekom košnje / Zaštita divljači i ptica tijekom košnje

Zaštita divljači i ptica tijekom košnje

Trava je stanište za različite vrste divljači, ptica, glodavaca i insekata. Zato se pri košnji moramo u najvećoj mogućoj mjeri pobrinuti za sigurnost tih životinja. U voluminoznoj krmi također ne želimo imati trupla životinja jer to može biti povezano i s rizikom od razvoja bolesti domaćih životinja.

Za sigurnost životinja na travnatim površinama možemo se pobrinuti pravilnim smjerom košnje koji životinjama omogućuje bijeg s travnjaka. Košnju zato obavljamo od sredine travnjaka prema rubu, a ne od ruba prema sredini.

Na većim površinama najprije pokosite dvije uzdužne trake njive uz rub, a zatim započnite s košnjom od unutarnjeg dijela travnjaka prema van. Travnjake koji se nalaze uz cestu kosite paralelno s kolnikom i u smjeru od ceste kako ne biste istjerali divljač i druge životinje na cestu. Na traktorima se također mogu upotrijebiti lanci koji bukom tjeraju životinje.

 

Prihvatljivi načini košnje za divljač i ptice, od sredine travnjaka prema van (Lovačko društvo Radenci, 2011)

Kosac (Crex crex) je ugrožena ptica selica koja se gnijezdi od svibnja do kolovoza na tlu travnjaka (Izvor: Peter Buchner, ptice.si)

Na zaštićenim područjima i područjima uključenim u program Natura 2000 radi očuvanja određenih ugroženih vrsta životinja propisana su posebna pravila za košnju. Riječ je ponajprije o košenju u razdoblju nakon gniježđenja većine ptica i košnji s odmakom od tla od najmanje 10 – 15 cm. Višom košnjom štite se manje travnjačke životinje i insekti koji se mogu sakriti na tlu.

Izvori:

Očuvanje prirode u vezi s mjerama KOPOP – Prethodno osposobljavanje za potrebe uključivanja u mjere KOPOP.  MKGP, Direktorat za poljoprivredu, Sektor za ruralne predjele \[citirano 15.03.21; 12:50]. Dostupno na mrežnoj adresi: www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/216-ohranjanje-narave-v-povezavi-z-ukrepi-kopop/file

Lovačko udruženje Radenci savjetuje, 201. Pravilna košnja trave. [citirano 16.03.21; 12:50]. Dostupno na mrežnoj adresi: www.turisticnodrustvo-radenci.si/datoteke/Zlozenka%20LD%20Radenci.pdf