Med 12. in 14. 9 2023 vas vabimo na dogodek SPACE v Rennes v Franciji. SPACE je nepogrešljiv dogodek za vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z živinorejo: govedo (mlečni izdelki in meso), perutnina, prašiči, ovce, koze, kunci in ribogojstvo.

Tudi letos bo SIP prisoten med ponudniki kmetijske mehanizacije za spravilo travinja. Ekipa SIP Francija vas pričakuje.

Več: SPACE