Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / OBVESTILO O SOFINANCIRANJU PROJEKTA

OBVESTILO O SOFINANCIRANJU PROJEKTA

Predmet RRI projekta je AIRSWATH (AS) – gre za tračni zgrabljalnik, multi-funkcionalni (12-ih ključnih lastnosti v enem stroju) ter tehnološko dovršeni produkt, z revolucionarnim pristopom v procesu spravila travinje do zgrabka. Zastavljeni RRI projekt vpeljuje na globalne trge povsem novo tehnologijo → pristop v procesu spravila travinje do zgrabka, z RRI aktivnostmi in uporabo najnovejših raziskovalnih in tehnoloških dosežkov (patenti).

Namen javnega razpisa je z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov pospešiti inovacije v podjetju, skrajšati časa od ideje do trga, krepiti kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji, vzpostaviti učinkovito inovacijsko infrastrukturo ter krepitev raziskovalno razvojnega oddelka podjetja.

Naložbo sofinancirate RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 199.998,29 EUR.

Cilj 1: Povečanje prihodkov od prodaj za 12,15% %.
Izhodiščna vrednost (2015): 16.534.957 EUR
Načrtovana vrednost (2019): 18.543.954 EUR

Cilj 2: Razvoj 1 inovativnega produkta na trg.
Izhodiščna vrednost (2015): 0
Načrtovana vrednost (2018): 1

Rezultat projekta je razvit nov produkt → AIRSWATH (AS) – tračni zgrabljalnik, multi-funkcionalni ter tehnološko dovršeni produkt, z revolucionarnim pristopom v procesu spravila travinje do zgrabka.

www.eu-skladi.si