Compare products

Compare products description
Bescherming van wild en vogels tijdens het maaien / Bescherming van wild en vogels tijdens het maaien

Bescherming van wild en vogels tijdens het maaien

De weide is een leefgebied voor verschillende soorten wild, vogels, knaagdieren en insecten. Daarom moeten we bij het maaien de grootst mogelijke zorg besteden aan de veiligheid van deze dieren. We willen ook geen resten van kadavers in het bulkvoer, omdat dit ook gepaard kan gaan met het risico op het ontwikkelen van ziekten bij het vee.

De veiligheid van de dieren op het gras kan worden gegarandeerd door de juiste maairichting, waardoor de dieren uit de wei kunnen ontsnappen. Daarom wordt gemaaid vanuit het midden van de weide naar de rand toe en niet vanaf de rand naar het midden.

Op grotere oppervlakten maait u eerst twee langsstroken van het veld langs de rand en begint u vervolgens vanaf de binnenkant van het gazon naar buiten te maaien. We maaien de weilanden langs de wegen parallel en weg van de weg zodat we geen wild en andere dieren de weg op jagen. Kettingen kunnen ook op tractoren worden gebruikt om dieren met lawaai weg te jagen.

 

Wild- en vogelvriendelijke maaimethoden vanuit het midden van de weide naar buiten (Jagersvereniging Radenci, 2011)

De kwartelkoning (Crex crex) is een bedreigde trekvogel die van mei tot augustus nestelt op weidegronden (Bron: Peter Buchner, ptice.si)

In beschermde gebieden en Natura 2000-gebieden zijn speciale maairegels vastgesteld om bepaalde bedreigde soorten in stand te houden. Het gaat vooral om maaien in de tijd na het nestelen van de meeste vogels en maaien, minimaal 10 -15 cm boven de grond. Hoger maaien beschermt kleinere weidedieren en weideinsecten die zich op de grond kunnen verschuilen.

Bronnen:

Češ Jure, 2018. Natuurbehoud in verband met KOPOP-maatregelen – Vooropleiding voor de behoeften van opname in de KOPOP-maatregel. Ministerie van Landbouw, MKGP, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za podeželje [citaat 15 maart 2021; 12:50].
Beschikbaar op de website: www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/216-ohranjanje-narave-v-povezavi-z-ukrepi-kopop/file

Advies Jagersvereniging Radenci, 201. Juist maaien van gras. [citaat 16 maart 2021; 12:50]. Beschikbaar op de website: www.turisticnodrustvo-radenci.si/datoteke/Zlozenka%20LD%20Radenci.pdf