SIPartner Portal

Usporedite proizvode

Usporedite opise proizvoda
Proizvodi / OKRETAČI SPIDER
2020_SIP-image_field_SPIDER-600-6-alp-line-rotary-tedders-scaled.jpg

SPIDER ALP

3 godine jamstva
3 godine jamstva
Dugogodišnja redovita testiranja, 100 % kontrola kvalitete materijala i pouzdani dobavljači jamstvo su pouzdanih i robusnih strojeva.
Opružni prsti
Opružni prsti
Podrezani opružni prsti izrađeni od robusne žice SUPER-C osiguravaju odlično prilagođavanje terenu i sprečavaju kontaminaciju krme zemljom i pijeskom.
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Plastični osigurač na kraju nosača opružnog prsta sprečava gubitak opružnih prstiju u slučaju oštećenja (LP - Loss Protection).
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
Kotači s višestupanjskim podešavanjem visine i brzim podešavanjem kuta rastresanja. Mogućnost pomicanja kotača za rastresanje uz među (TAA - Tyre Angle Adjustment).
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji promjer rotatora omogućuje ravnomjerno razbacivanje i okretanje krme te brže sušenje.
Lakoća
Lakoća
Lagani dizajn stroja omogućuje spajanje na traktore manje snage i manju potrošnju energije.
ALP linija
ALP linija
Jednostavni i lagani strojevi dizajnirani za siguran i učinkovit rad na kosim i ravnim terenima.
DIZAJNIRANI ZA SIGURAN RAD NA STRMIM TERENIMA. Laki i izdržljivi okretači svojim specifičnim dizajnom omogućuju siguran rad na strmim terenima te osiguravaju sakupljanje čiste i kvalitetne krme. Njihove su glavne karakteristike potpuna stabilnost, okretnost i jednostavno održavanje.
Prikaži produkte
2020_SIP-image_field_SPIDER-815-8-robust-line-rotary-tedders-scaled.jpg

SPIDER ROBUST

3 godine jamstva
3 godine jamstva
Dugogodišnja redovita testiranja, 100 % kontrola kvalitete materijala i pouzdani dobavljači jamstvo su pouzdanih i robusnih strojeva.
Opružni prsti
Opružni prsti
Podrezani opružni prsti izrađeni od robusne žice SUPER-C osiguravaju odlično prilagođavanje terenu i sprečavaju kontaminaciju krme zemljom i pijeskom.
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Plastični osigurač na kraju nosača opružnog prsta sprečava gubitak opružnih prstiju u slučaju oštećenja (LP - Loss Protection).
HD - robusni pregibi
HD - robusni pregibi
Robusno oblikovani pregibi uz korištenje 2 dvostrukih vilica (HD - Heavy Duty Hinges).
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
Kotači s višestupanjskim podešavanjem visine i brzim podešavanjem kuta rastresanja. Mogućnost pomicanja kotača za rastresanje uz među (TAA - Tyre Angle Adjustment).
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji promjer rotatora omogućuje ravnomjerno razbacivanje i okretanje krme te brže sušenje.
HS - Hidrauličko upravljanje kotačima
HS - Hidrauličko upravljanje kotačima
Svi modeli okretača iz linije robust serijski su opremljeni sa središnjim hidrauličnim pomakom (HS - Hydraulic Steering).
Prstna sklopka
Prstna sklopka
Za pogon s prstnom sklopkom nije potrebno održavanje i osigurava pouzdan prijenos snage u svim radnim uvjetima (FC DRIVE - Finger Clutch Drive).
UBRZAJTE VRIJEME SUŠANJA. Sofisticirana tehnologija, jednostavno upravljanje i potpuna stabilnost u radu jamče optimalno razbacivanje i okretanje krme. Krma je ravnomjerno raspoređena po površini i bez unosa pepela čime je pospješeno sušenje i osigurana kvaliteta.
Prikaži produkte
2020_SIP-image_field_SPIDER-1500-14-T-heavy-duty-line-rotary-tedders-scaled.jpg

SPIDER HD

3 godine jamstva
3 godine jamstva
Dugogodišnja redovita testiranja, 100 % kontrola kvalitete materijala i pouzdani dobavljači jamstvo su pouzdanih i robusnih strojeva.
Opružni prsti
Opružni prsti
Podrezani opružni prsti izrađeni od robusne žice SUPER-C osiguravaju odlično prilagođavanje terenu i sprečavaju kontaminaciju krme zemljom i pijeskom.
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Zaštita od gubitka opružnih prstiju
Plastični osigurač na kraju nosača opružnog prsta sprečava gubitak opružnih prstiju u slučaju oštećenja (LP - Loss Protection).
HD - robusni pregibi
HD - robusni pregibi
Robusno oblikovani pregibi uz korištenje 2 dvostrukih vilica (HD - Heavy Duty Hinges).
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
TAA - višestupanjsko podešavanje visine kotača
Kotači s višestupanjskim podešavanjem visine i brzim podešavanjem kuta rastresanja. Mogućnost pomicanja kotača za rastresanje uz među (TAA - Tyre Angle Adjustment).
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji rotator - bolje rastresanje
Manji promjer rotatora omogućuje ravnomjerno razbacivanje i okretanje krme te brže sušenje.
Prstna sklopka
Prstna sklopka
Za pogon s prstnom sklopkom nije potrebno održavanje i osigurava pouzdan prijenos snage u svim radnim uvjetima (FC DRIVE - Finger Clutch Drive).
T - vučeni priključak
T - vučeni priključak
Stroj opremljen šasijom omogućuje korištenje traktora manje snage uz manju potrošnju energije (T - Trailed).
UBRZAJTE VRIJEME SUŠANJA . Sofisticirana tehnologija, jednostavno upravljanje i potpuna stabilnost u radu jamče optimalno razbacivanje i okretanje krme. Krma je ravnomjerno raspoređena po površini i bez unosa pepela čime je pospješeno sušenje i osigurana kvaliteta.
Prikaži produkte

PRONAĐITE OKRETAČ ZA SVOJU KOSILICU

Pomoću donje jednadžbe utvrdit ćete koji okretač odgovara širini vaše kosilice za pokrivanje 3 ili 5 redova. Pri okretanju se preporučuje pokriti neparan broj redova, da se kotačima traktora ne vozi po krmi. To je važno za osiguranje kvalitete krme, smanjenje gubitaka pri sakupljanju i prije svega zbog sigurnosti na nagnutom terenu.

A = 2W + S + △

B = 4W + S + △

W – radna širina grebena kosilice

S – širina reda

A, B – radna širina okretača

– dodatak pokrivanju okretača

 

Primjer:

Izračun za kosilicu sa 6 diskova radne širine 2,60 m (W) i red širok 1,50 m (S).

A = 2W + S +

A = 2*2,60 + 1,50 +

A = 6,70 +

 

B = 4W + S +

B = 4*2,60 + 1,50 +

B = 11,90 +

 

Okretač primjerena za kosilicu s 6 diskova ima radnu širinu od najmanje 6,70 m. U tom bi slučaju bio idealan okretač SPIDER 685|6 (A) za pokrivanje 3 redova ili SPIDER 1100|10 (B) za pokrivanje 5 redova.

5 diskova6 diskova7 diskova8 diskova9 diskova
3 redaRadna širina5.50 m6.80 m8.80 m8.80 m10.50 m
Model555I4685I6815I8900I81100I10
5 redaRadna širina9.00 m11.00 m13.00 m15.00 m17.00 m
Model915I8 / 900I81100I101300I121500I141700I18*

Pogledajte video

maxresdefault

KATALOZI

SAKUPLJANJE TRAVE
PRODAJNI PROGRAM TVRTKE SIP
RASIPAČI ORGANSKIH GNOJIVA

NARUČIVANJE TISKANOG KATALOGA