PODPORA KUPCEM

PODPORA KUPCEM

Podpora kupcem

SIP podpora kupcem je globalna mreža, katere misija je zagotavljati celovito podporo vsem končnim kupcem SIP-ovih strojev.

 

Misija:

 

-          Vsak stroj je predan končnemu uporabniku z zagonom s strani usposobljenega osebja

-          3-letna garancija na vse stroje, 2 leti garancije na rezervne dele

-          Zagotovljena 10-letna oskrba z rezervnimi deli

-          Vztrajno zniževanje števila reklamacij

 

 

 

SVETOVANJE

Za lastnike SIP-ovih strojev smo za svetovanje na voljo na samem terenu, preko telefona ali preko e-pošte.

 

 

 

 


IZOBRAŽEVANJE

Vsi pooblaščeni prodajalci in serviserji SIP-ovih strojev se udeležijo šolanja na sedežu podjetja v Šempetru. SIP certifikat je dokaz, da je prodajalec oziroma serviser strokovno usposobljen in tehnično kompetenten. Izšolan serviser je kvalificiran za pomoč na terenu.

 

Vsako drugo leto v SIP organiziramo trgovsko konferenco, ki je namenjena izmenjavi informacij o svetovnem tržišču kmetijske mehanizacije.

 

 

 

 

 

DEMO PREDSTAVITVE

SIP Demo team organizira predstavitve košnje in spravila travinja v sodelovanju s Strojnimi krožki po vsej Sloveniji.

 

 

 

 

 

ZAGONI

Vsak SIP-ov stroj je predan v uporabo končnemu kupcu s strani usposobljenega osebja. Med prvim zagonom se kupec seznani z načinom uporabe in uporabljanja ter načinom vzdrževanja stroja.

 


 

 

 

TEHNIČNA LITERATURA

Obvezno branje za vse lastnike SIP strojev so Navodila za uporabo, Seznam rezervnih delov, Servisna knjižica in Navodila za sestavo.

 


 

 

 

 

 

3-LETNA GARANCIJA

SIP 3-letna garancija pomeni 2 leti splošne garancije, ter možnost podaljšanja le-te na eno dodatno leto brez omejitev.

 

3 = 2 + 1

 

Kaj prinaša podaljšana garancija kupcu:

 

 - Dolgoročna zaščita pred nepričakovanimi stroški popravil stroja.

 - Vzdrževanje strojev in popravila na pooblaščenih servisnih centrih.

 - Uporaba originalnih SIP rezervnih delov.

 - Ohranjanje vrednosti stroja / višja vrednost pri morebitni nadaljnji prodaji.

 - Uporaba podatkov o stroju tekom njegove življenjske dobe.

 - Prenosljivost garancije (nadaljnja osebna prodaja).

 

 

Kaj je predmet podaljšane garancije?

 

Podaljšanje garancijo za eno leto je mogoče za stroje z letnico izdelave od 2020 dalje.

 

Prijava v podaljšano garancijo

 - Zahtevek za sklenitev podaljšane garancije mora kupec podati 30 dni pred iztekom 2-letne splošne garancije, na sedežu pooblaščenega servisnega centra.

 - Na podlagi tega zahtevka in po preverjanju podatkov, bo naš servisni center opravil servisni pregled stroja, kjer se preveri tehnična brezhibnost stroja.

 - Stranka mora poravnati strošek pregleda, ki znaša nadomestilo ene servisne ure pooblaščenega servisnega centra.

 - V primeru poškodb oziroma čezmerne obrabe potrošnih ter zaščitnih elementov, ki niso predmet veljavne splošne 2-letne garancije, mora stranka le-te odpraviti v 30-dnevnem roku po opravljenem pregledu.

 

 

Določila

 

 Pooblaščen servisni center je prodajno-servisna organizacija (trgovec) ali neodvisni ponudnik servisnih storitev, ki je pridobil SIP avtorizacijo. Izkaže se z avtorizacijo prostorov in opreme, potrebnih za opravljanje servisne dejavnosti, ter z usposobljenim osebjem, pri čimer se usposobljenost dokazuje s certifikatom, ki ga izda SIP ali SIP pooblaščenec. Usposabljanje servisnega osebja se izvaja na sedežu podjetja SIP ali na sedežu pooblaščenca, soglasno predpisanega programa sistematizaciji usposabljanja, upoštevajoč določen nivo ter periodičnost.

 

 Tehnična brezhibnost stroja se preveri na podlagi točk kontrolnega protokola, ki vsebuje elemente:

 

-        vizualnega pregleda kot so: neopravičene poškodbe in obraba delovnih teles, elemente pogona ter varnostnih elementov.

-        Funkcionalni pregled: razstavljanje in zlaganje stroja, delovanje v prostem teku.

-        Ocena opravljenega predpisanega vzdrževanja.

 

 


Pogodbeni pogoji - podaljšana garancija SIP za 1 leto:


-        Veljavna 2-letna garancija.

-        Pravočasna prijava v podaljšano garancijo mora biti narejena v obdobju 30 dni pred potekom veljavne 2-letne garancije, na sedežu pooblaščenega servisnega centra in ob predložitvi servisne knjižice ter originalnega računa.

-        Uspešno opravljen garancijsko-servisni pregled s strani pooblaščenega servisnega centra, kjer se preveri tehnična brezhibnost stroja.

-        Vpis veljavnosti podaljšane garancije v servisno knjigo, s strani pooblaščenega servisnega centra. Potrdilo je potrebno poslati v podjetje SIP po pošti, mailu ali preko QRkode.

-        Velja za stroje z letnico proizvodnje od 2020 dalje.


 

Informacije

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na naše pooblaščene servisne centre ter na SIP službo podpore kupcem:

tel.št.: +386 (0) 3 703 8 500 ali na service@sip.si.

Z veseljem vam bomo svetovali od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro.

 


tl_files/novice_2019/2019_09_3-letna GARANCIJA/3 letna garancija-banner SLO.jpg

 

 

 

 

 

Kontakt za podporo kupcem:


Benjamin Žgank
Tel: +386 (0)3 70 38 732
E-mail:benjamin.zgank@sip.si 
Blaž Cvikl
Tel: +386 (0)3 70 38 525
E-mail:blaz.cvikl@sip.si 
Uroš Amon
Tel: +386 (0)3 70 38 732
E-mail: uros.amon@sip.si