diskaste kosilnice

diskaste kosilnice

Robustne in vzdržljive diskaste kosilnice zagotavljajo natančen rez in čisto visokokakovostno krmo. Popolna stabilnost in prilagajanje terenu ter enostavno upravljanje in vzdrževanje.

Garancijska izjava

 

 

Izjavljamo:

 • da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
 • da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.
 • da bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa okvarjenega proizvoda povrnili, če bo izdelek poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni ali železniški tarifi.


Garancija preneha zaradi:

 • neupoštevanja priloženih navodil
 • uporabe neustreznega kardana
 • malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
 • posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
 • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 • poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele


Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite:

 • naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
 • opis okvare
 • točen naslov


Čas zagotavljanja servisiranja:

 • je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele;
 • šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: 10 let.